SehenswürdigkeitenŠv. Kryžiaus bažnyčia

Šilutės r.
Po Olyvos taikos krašte ėmė burtis katalikai. Ilgą laiką jie melsdavosi Šilgaliuose, nes ten 1814 metais buvo pastatyta koplyčia, o 1882 metais – mūrinė bažnyčia. Katalikams iš Šilutės nuvykti ten buvo nepatogu. Be to, miestas augo ir gyventojų skaičius didėjo, todėl 1850 metais buvo sudaryta misijinė katalikų parapija. 1854 metais Žibuose buvo pastatyta mūrinė Švento Kryžiaus vardo bažnyčia. Ji ir dabar tebestovi – raudonų plytų, stačiakampio formos, pseudogotikos stiliaus. Bažnyčią puošia virš priekinio fontono išmūrytas ažūrinis dviejų aukštų bokštelis, dailios formos langai, vitražai, vidaus dekoras. Priešais centrinį įėjimą, dešinėje pusėje, ant pjedestalo buvo pastatyta Šv. Mergelės statula. Šventorių supa metalinė tvora su tokiais pat kaltiniais stilizuotais vartais. Jie pritvirtinti prie tokio pat stiliaus ir piešinio kaip ir pati bažnyčia masyvių stovų. Šalia bažnyčios 1894 metais buvo įsteigta privati katalikų mokykla. 1900 metais šią mokyklą lankė 72 mokiniai. Taip pat žinoma, kad 1888 metais prie bažnyčios veikė katalikų našlaičių prieglauda, kurioje tuo metu daugiausia vaikų buvo iš Žemaitijos. Naujas pastatas pastatytas 1905 metais. Prieglauda veikė iki karo, po jo čia buvo įsteigta vaikų sanatorija „Eglutė“.

Šilutės turizmo  informacijos centras