SehenswürdigkeitenPlikių evangelikų liuteronų bažnyčia

Klaipėdos r.

1891 m. pa­sta­ty­ta evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čia– Prū­si­jos go­ti­kos in­ter­pre­ta­ci­ja. Jos pa­grin­di­nio fasa­do kam­pe – kvad­ra­ti­nis bokš­tas su aukš­ta smai­le.