Places to visitŠv. Sesers Faustinos namelis

Vilnius

Mistinė vieta, apie kurią žino retas vilnietis: užsieniečiai čia plūsta tūkstančiais

 

Retas vilnietis žino apie namą, stovintį Antakalnio V. Grybo gatvės Vaikų namų teritorijoje, kurį aplanko tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio. Tai Šventosios Faustinos namelis, kuriame gyveno sesuo Faustina – šiandien garsi Katalikų Bažnyčios mistikė.

2000 m. šventąja paskelbta sesuo Faustina Kovalska 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno namuose. Čia ji ne kartą patyrė mistinius regėjimus, pagal kuriuos, jai pačiai nuolat prižiūrint, vilnietis dailininkas Eugenijus Kazimirovskis 1934 m. nutapė garsųjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Vilniuje ji sutiko ir garsųjį seserų nuodėmklausį kun. Mykolą Sopočko, padrąsinusį imtis patikėtos misijos skelbti Viešpaties Gailestingumą.

Tikinčiųjų pamėgtąjį Dievo Gailestingumo vainikėlį seseriai Faustinai apsireiškęs Jėzus taip pat padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13–14 d. beveik stebuklo dėka išlikusiame mediniame namelyje Vilniuje, Antakalnyje, Grybo gatvėje 29a, kuriame su savo kongregacijos seserimis gyveno ses. Faustina.

Tačiau dažnai besikeičiantiems vėlesniems šeimininkams istorinė jo praeitis nerūpėjo, todėl mūsų dienas pastatas pasiekė avarinės būklės. Tai labai skaudino vis gausiau jį lankančius įvairių pasaulio šalių maldininkus. Dabartinis namo savininkas – Vilniaus apskritis – sutiko, kad panaudos teise jį tvarkytų Dievo Gailestingumo paramos fondas, kuris rūpinosi istoriniais tyrimais, numatė pastatą restauruoti.

Medinis namas, kuriame gyveno mistikė, įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo vertybių registrą. 2005 m. iš Vilniaus apskrities panaudos teise šv. Faustinos namelį perėmė Dievo Gailestingumo paramos fondas. 2008 m. namelis restauruotas, jame atkurta sesers Faustinos celė, koplytėlė, įrengtos patalpos maldininkams susikaupti ir trumpai pailsėti. Čia įsikūręs Memorialinis maldininkų ir piligrimų centras.

 

Antakalnis, Grybo g. 29 a. Vilnius
Onutė (8 600 84068), Petras (8 613 34460)

 

http://www.gailestingumas.com/apie-sventove/sv-ses-faustinos-namelis-ir-dienorastis/

NAMELIS LANKOMAS
10.00 - 17.00