Places to visitDaugų Dievo Apvaizdos bažnyčia

Alytaus r.
Mūrinė bažnyčia buvo statoma 1858-1862 m., sudegus ankstesnei bažnyčiai. Dabartiniams maldos namams būdingi modifikuoti gotikos, klasicizmo ir baroko stiliaus bruožai, joje yra vertingų meno kūrinių. Pati bažnyčia yra bebokštė, todėl šalia pastatyta varpinė.
Nuotrauka iš Alytaus rajono savivaldybės administracijos archyvo

Alytaus turizmo informacijos centras