Places to visitHolokausko aukų memorialas

Plungės r.

Netoli Plungės yra medžiais apaugęs Kaušėnų kaimo kalnelis, kuriame 1941 metų liepos 15-16 dienomis buvo žiauriai nužudyta ir palaidota apie 1800 Plungės rajono žydų. Iš pradžių jie buvo 2 savaites laikomi uždaryti sinagogoje be maisto, antisanitarinėmis sąlygomis. Kai kurie išprotėjo, kai kurie buvo nužudyti, viena moteris pagimdė kūdikį. Po to galintys paeiti buvo varomi pėsčiomis apie 5 kilometrus mirties keliu į egzekucijos vietą. Nebegalintys paeiti buvo sumesti į sunkvežimius ir vežami atskiromis grupėmis. Pasmerktieji patys turėjo išsikasti duobes, nusirengti ir atsistoti prie jų krašto. Budeliai šaudė suaugusiuosius, o vaikams kulkų pagailėjo – kūdikius paėmę už kojyčių trenkdavo į medį...Kita atvežtoji aukų grupė turėdavo palaidoti mirusiuosius ir iškasti naują duobę sau...

Paskutinis Plungės žydas Jakovas Bunka, Antrojo pasaulinio karo veteranas, už kovinius nuopelnus apdovanotas ordinais ir medaliais, su antifašistinės koalicijos armija pasiekęs net Berlyną, per karą praradęs senelius, mažiausią sesutę, tėvą ir brolį, visą likusį savo gyvenimą paskyrė nužudytų Plungės žydų atminimo įamžinimui ir saugojimui. Kartu su savo draugais medžio drožėjais lietuviais įkūrė Kaušėnų memorialą. Ąžuoliniai paminklai buvo kuriami nuo 1986 iki1989 metų.

Kiekvieną vasarą, trečiąjį liepos sekmadienį, Kaušėnuose vyksta nužudytų Plungės žydų prisiminimo ir pagerbimo ceremonija.

Near the Plungė there is a tree-covered Kaušenai countryside hill, in which about 1800 Jews of Plungė district were murdered and buried in July 15-16, 1941. Initially, they were for two weeks kept closed in a synagogue without food, under antisanitarian conditions. Some of them were horrified, some were killed. After that, they walked about 5 kilometers on the way to the place of execution. The perpetrators themselves had to dig up the pits, get out and stand at their edge and the Budelies started to fired ... Another  group of victims had to bury the dead and dig a new pit for themselves ...

The last Plungė Jew, Jakov Bunka, a veteran of the Second World War, was awarded orders and medals for battle merits, even when he reached Berlin with the army of anti-fascist coalition, lost his grandparents, his youngest sister, father and brother during the war.  The rest time of his life, he devoted to the remembrance of the killed Plungė Jews and storage. Together with his friends, he founded the Kaušėnai Memorial to Lithuanians with wooden carvings. Oak monuments were created from 1986 to 1989.

 

Birutės g., Kaušėnų k., Plungė

Koordinatės: 361405, 6200658 (LKS) arba 55.920183, 21.782586 (WGS)

El. p.info@jbfund.lt

www.jbfund.lt/pradinis/

               

 

Plungės turizmo informacijos centras, BĮ

www.visitplunge.lt