Places to visitKnypavos rinkos aikštė

Kėdainiai
Knypavos rinkaXVI a. pabaigoje, už Didžiosios rinkos ir centrinės senamiesčio dalies buvo suplanuota nauja turgavietė. Jos pavadinimas, matyt, kilo iš Karaliaučiaus miesto centrinės dalies pavadinimo Kneiphof, kuri lietuvių buvo vadinimas Knypava. Iš pradžių ši turgavietė buvo skirta gyvulių prekybai. Aikštės pakraščiuose stovėjo mediniai gyvenamieji namai, kelios aludės ir plytinė. 1648 – 1652 m. kunigaikštis Jonušas Radvila pietiniame aikštės šone savo žmonai pastatė medinę stačiatikių cerkvę ir vienuolyną. Vienuolynas neišliko, o stačiatikių cerkvė šiuo metu saugoma Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse.

Kėdainių turizmo informacijos centras