Paieškų šiandien: 807

„Sovietizacijos patirtys ir psichologinės pasekmės dabartinėje Lietuvoje“, popietė su R. Bieliauskaitė

January 11th, 2018

KOVO 24 d. 14.00 val. Akmenėlių dvare, Pakruojo raj.
“Sovietizacijos patirtys ir psichologinės pasekmės dabartinėje Lietuvoje”, popietė su doc. R. Bieliauskaitė
Kodėl mums dar taip toli iki tikrojo europiečio? Ar kada nors jais tapsime?
• Kokiu būdu istorija veikia mūsų gyvenimą šiandien:
- ankstyvos patirtys;
- traumų patyrimas;
- kasdienės socialinės patirties poveikis
• Diskusija: šiuolaikinių politinių skandalų sąsajos su istoriniu psichologiniu paveldu.
Ar jos yra?

•• APIE LEKTORĘ: Doc. Dr. Rasa Bieliauskaitė, Individualiosios
psichologijos instituto direktorė. Individualiosios psichologijos
analitikė.
Publikacijos:
Bieliauskaitė, R., Grigienė, D., Eimontas, J., Grigutytė, N., Gailienė, D. Po dviejų dešimtmečių: Gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje subjektyvių vertinimų analizė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2014,38, pp. 239–255.
Bieliauskaitė, R., Grigienė, D., Eimontas, J., Grigutytė, N. Nepriklausomybės pokyčių vertinimas: trys kartos Lietuvoje. “Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai aspektai“, sudarytoja D.Gailienė, Eugrimas, Vilnius, 2015, p. 48-85.
Grigienė D., Skruibis P., Dadašev S., Klimaitė V., Geležėlytė O., Bieliauskaitė R. Vyrų suicidiškumo prielaidos. “Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai aspektai“,
sudarytoja D.Gailienė, Eugrimas, Vilnius, 2015, 234-248.
Moksliniai strapsniai raidos psichopatologijos klausimais, pasisakymai ir pokalbiai viešoje erdvėje

Registracija:+37068227676

Laisvalaikio naujienos