Lankytinos vietosSignatarų namai

Vilnius
2018 m. sausio 21 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Signatarų namuose – pirmą kartą visuomenei pristatytas prof. Liudo Mažylio Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Dokumentas Signatarų namuose eksponuotas tose pačiose patalpose, kur ir buvo pasirašytas. Čia tuo metu veikė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas. Ši draugija buvo ne tik viena iš 1914–1918 metais legaliai veikusių ir savo tautai oficialiai atstovavusių draugijų, bet ir politikų sambūris
daugiau

Šv. Sesers Faustinos namelis

Vilnius
Mistinė vieta, apie kurią žino retas vilnietis: užsieniečiai čia plūsta tūkstančiais. Retas vilnietis žino apie namą, stovintį Antakalnio V. Grybo gatvės Vaikų namų teritorijoje, kurį aplanko tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio. Tai Šventosios Faustinos namelis, kuriame gyveno sesuo Faustina – šiandien garsi Katalikų Bažnyčios mistikė. 2000 m. šventąja paskelbta sesuo Faustina Kovalska 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno namuose. Čia ji ne kartą patyrė mistinius regėjimus, pagal kuriuos, jai pačiai nuolat prižiūrint, vilnietis dailininkas Eugenijus Kazimirovskis 1934 m. nutapė garsųjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Vilniuje ji sutiko ir garsųjį seserų nuodėmklausį kun. Mykolą Sopočko, padrąsinusį imtis patikėtos misijos skelbti Viešpaties Gailestingumą.
daugiau

Palangos pasakų parkas

Palanga
Nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio Palangoje veikia lietuviškų pasakų parkas, lankytojus viliojantis ne tik itin jaukia aplinka, žaismingomis skulptūromis, bet ir netradiciniais sprendimais – pasakas čia galima ne tik „pačiupinėti“, bet ir išgirsti. Rugpjūčio mėnesį atidarytos pirmosios keturios skulptūros, vėliau parkas bus papildytas dar šešiomis naujomis.
daugiau

Gaurės dvaro (Fišerio) koplyčia

Tauragės r.
XX a. pr. Gaurės dvaro savininkas Boleslovas Fišeris ant pušimis apaugusios kalvos kairiajame Šešuvies krante įsirengė šeimos mauzoliejų. Koplyčia neoromantinė, laidojimo rūsyje įrengta 12 kriptų.
daugiau

Antšunijos žydų genocido vieta

Tauragės r.
1941 m. rugsėjo 12 d. Antšunijos kaimo miško pakraštyje naciai įvykdė kruviną genocidą - sušaudyta apie 3000 žydų moterų ir vaikų.
daugiau

Tauragės konvencijos paminklas

Tauragė
1812 m. gruodžio 30 d. pasirašyta konvencija tarp Prūsijos armijos generolo leitenanto J. D. von Yorck ir Rusijos armijos generolo majoro H. K. von Diebitsch. Plačiau: Tauragės konvencija numatė, jog Prūsijos korpusas prieš Rusiją nebekariaus, liks neutralus. Pažymėtina, kad Jorkas veikė prieš Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III valią. Napoleonas apie tai sakė: „tai skaudžiausia, kas galėjo įvykti – ne tiek kariniu, kiek politiniu požiūriu“. Ši konvencija, gavusi Tauragės konvencijos vardą, išgarsino Tauragę Europoje, ji laikoma vokiečių tautinio išsivadavimo pradžia.
daugiau

Batakių evangelikų liuteronų bažnyčia

Tauragės r.
Apie 1881 m. Tauragės parapijos kunigas Jonas Pipiras paragino batakiškius atsiskirti nuo labiau vokiškos Skaudvilės parapijos ir pasistatyti savo maldos namus. 1885 m. pašventinta naujoji bažnyčia. Bažnyčia medinė, turi liaudiškos architektūros bruožų
daugiau

Skulptūra Vytautui Kernagiui atminti Nidoje

Neringa
2009 m. atidengta skulptoriaus Romo Kvinto iš bronzos išlieta skulptūra, dainuojamosios poezijos atlikėjui ir autoriui, pramoginių renginių režisieriui, televizijos laidų vedėjui, dainuojamosios poezijos pradininkui Lietuvoje, Vytautui Kernagiui atminti. Įamžinti maestro nuspręsta būtent Nidoje, nes jis daugelį metų buvo glaudžiai susijęs su Nidos vasaros sezono atidarymo festivaliu "Benai, plaukiam į Nidą".
daugiau

Batakių Šv. Onos bažnyčia

Tauragės r.
Pirmieji maldos namai Batakiuose pastatyti dar 1509 m. XVII ir XVII a. ji buvo perstatyta. Senoji bažnyčia buvo liaudiškos architektūros, interjerui būdingi baroko stiliaus bruožai. 1970 m. ji sudegė. Nauja medinė bažnytėlė pastatyta tik 1989 m.
daugiau

Gaurės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

Tauragės r.
1773 m. dabartinės Gaurės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vietoje stovėjo medinė jos pirmtakė, garsėjusi barokinėmis interjero detalėmis. 1970 m. sudegus bažnyčiai, 1992 m. pradėta statyti naujoji.
daugiau

Sartininkų katalikų Šv. Jurgio Bažnyčios architektūrinis ansamblis

Tauragės r.
Sartininkų Šv. Jurgio bažnyčia - seniausias kaimo pastatas. 1789 m. Abiejų Tautų Respublikos karalius Stanislovas Poniatovskis skyrė valaką žemės, o 1787 m. maldos namai jau buvo pastatyti. Plačiau: Bažnyčios statybą organizavo Žemaičių vėliavininkas, Vainuto seniūnas Jurgis Bilevičius ir parapijiečiai. Ji buvo benediktuota Šv. Apaštalo Baltramiejaus titulu.
daugiau

Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Tauragės r.
Manoma, jog pirmoji medinė koplyčia Žygaičiuose pastatyta 1608 m., o bažnyčia – 1785 m. XIX a. vid. sudegus maldos namams, 1861 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia
daugiau

Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Tauragės r.
1990 m. besiplečiančioje Dauglaukio gyvenvietėje įkurta parapija ir pradėta statyti katalikų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.
daugiau

Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Tauragės r.
Liaudiškos architektūros formų, viena seniausių Tauragės krašto Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia pastatyta 1774 m.
daugiau

Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčia

Tauragės r.
1864 m. Lauksargiuose pradedama statyti evangelikų liuteronų bažnyčia. Jos šventoriuje įrengtos Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės. Plačiau: Iki XIX a. II p. vietiniai evangelikai liuteronai vykdavo į Vilkyškių bažnyčią. 1864 m. Lauksargiuose pradedama ir amžiaus pabaigoje užbaigta statyti evangelikų liuteronų bažnyčia.
daugiau

Skaudvilės evangelikų liuteronų bažnyčia

Tauragės r.
Medinė, liaudiškos architektūros Skaudvilės evangelikų liuteronų bažnyčia pradėta statyti 1827 m. Nuo 1886 m. ji išliko nepakitusi.
daugiau

Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčia

Tauragės r.
Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčia pastatyta XVIII a. pab. Ji liaudies architektūros formų, turi klasicizmo bruožų.
daugiau

Senosios Šilalės žydų kapinės

Šilalė
Šilalės žydų senųjų kapinių dalis ir žydų genocido aukų kapai bei paminklas 1,5 tūkstančio Holokausto metu nužudytiems Šilalės žydams
daugiau

Paminklas Lietuvos partizanams žuvusiems Šilalės rajone

Šilalė
Granitiniame monumente iškalta apie 180 pavardžių, tačiau naujausiais duomenimis, Šilalės rajone rezistencinėse kovose žuvo maždaug 330 kovotojų už laisvę.Šilalės rajono teritorijoje kovojo ir žuvo žymūs rezistencinio sąjūdžio vadovai – Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vadas Aleksandras Milaševičius-Ruonis, Žemaičių apygardos vadas Vladas Montvydas-Žemaitis, Butageidžio rinktinės vadas Petras Balčinas-Pušis.
daugiau

Šilalės Jono Tartilavičiaus Batakiečio evangelikų liuteronų bažnyčia

Šilalė
Šilalė yra viena pirmųjų vietovių, kur buvo pradėtas skelbti liuteroniškas tikėjimas. Čia jau 1525-1527 metais, iš Batakių kilęs katalikų kunigas Jonas Tartilavičius-Batakiškis, kunigaudamas Šilalėje skelbė evangeliškus pamokslus ir skleidė reformacijos idėjas. 1806 m. Šilalės miestelio evangelikai pastatė medinę bažnyčią.
daugiau
  Viso: 1001