Lankytinos vietosRozalimo Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia

Pakruojo r.
1765 m. dvarininkai Rozalija ir Adomas Drabišiai pastatė bažnyčią. 1794 m. pastatyta naują medinė bažnyčia. Ji - liaudiškos architektūros formų, medinė, kryžminio plano su dviem bokštais. Rekonstruota XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje, apkalta lentomis vertikaliai. Pagrindinis fasadas labai grakštus.
daugiau

Ortopedijos amato muziejus

Kaunas
Apie ortopedijos amato muziejų ir gyvenimo prasmę: Kaunas praturtėjo dar vienu muziejumi. A. Astrausko "Ortopedijos amato muziejus" vis papildo savo ekspozicijas, kviečia lankytojus.Muziejus tebeišgyvena kūrimosi stadiją – rengiamos ekspozicijos, renkami žmonių prisiminimai, eksponatai, knygos. Iešomi būdai suteikti muziejui originalumo, kuo išradingiau pateikti tai, ką turime. A. Astrausko įkurtas muziejus iš karto patraukė akademinės visuomenės ir medicinos specialistų dėmesį. Tikimasi, kad muziejus bus svarbus ir kaip mokomoji bazė įvairių medicinos specialybių studentams bei moksleiviams.
daugiau

Muzikantas Antanėlis, skulptūra

Pasvalys
Pasvalio miesto legenda tapęs Antanėlis – keistuolis Lėvens tilto muzikantas, tarpukariu savo smuiko garsais virpinęs praeivių širdis. Pasvalio miesto šventės metu Pasvalio krašto muziejus minėjo savo 20-metį. Interaktyvi skulptūra – Pasvalio krašto muziejaus dovana miestui.
daugiau

Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia

Pakruojis
Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1852 m. 1902 m. prie bažnyčios pagal Nikolajaus Andrejevo projektą pastatyta graži klebonija. 1904 m. rugpjūčio 14 d. Pašvitinio bažnyčioje vyko Gavenonių dvarininko Chodakausko dukters Sofijos ir Antano Smetonos sutuoktuvės.
daugiau

Vilniaus Kalvarijos, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Vilnius
Ant aukštos kalvos stovinti barokinė Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia yra kompozicinis ir idėjinis Kalvarijų ansamblio centras. Ji artimai susijusi su Kryžiaus kelio stotimis ir yra neatskiriama jų dalis. Kalva, ant kurios pastatyta šventovė, Kalvarijų topografijoje atitinka Golgotos kalną, o trys Kryžiaus kelio stotys (31–33), skirtos paminėti Jėzaus nukryžiavimą, mirtį ir nuėmimą nuo kryžiaus, įkomponuotos tiesiog pačioje bažnyčioje. 31 ir 33 stotis yra įrengtos prie išorinių transepto sienų, o 32-ji – šventovės viduje, ji sutampa su Didžiuoju altoriumi.
daugiau

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Pakruojo r.
Bažnyčia stovi Pamūšio kaime, Mūšos ir jos dešiniojo intako Lašmens santakos. Sebastijonas Jaugelis 1621 m. pastatė mūrinę evangelikų reformatų bažnyčią. Dėl jos varžėsi reformatai ir katalikai.
daugiau

Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia ir Karmelitų vienuolynas

Pakruojo r.
Pirmoji medinė bažnyčia Linkuvoje buvo pastatyta 1500 m., 1570–1606 m. joje meldėsi evangelikai reformatai. Nuo 1606 m. ji – vėl katalikų bažnyčia. 1634 m. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius Linkuvoje fundavo senosios regulos karmelitų vienuolyną. Jiems buvo perduota parapinė Linkuvos bažnyčia.
daugiau

Lauksodžio Šv. Aloyzo bažnyčia

Pakruojo r.
Kuršo pasienyje, Lauksodyje, Livonijos vyskupas Teodoras Volfas 1710 m. pastatė jėzuitams namą ir Šv. Petro ir Povilo bažnytėlę. Jėzuitai 1751 m. pasistatė naują medinę bažnyčią. 1767 m. ji konsekruota. Panaikinus jėzuitų ordiną, Stanislovas Augustas 1780 m. įpareigojo Lauksodžio dvaro savininką išlaikyti filialistą. 1814 m. įrengti nauji vargonai. Bažnyčia 1851 m. buvo paramstyta, sienos iškrypusios. Ji 1852 m. gerokai remontuota. Lauksodžio savininkai Vereščinskiai bažnyčiai dovanojo 18 dešimtinių žemės. Bažnyčia atnaujinta XIX a. pabaigoje.
daugiau

Klovainių Šv. Trejybės bažnyčia

Pakruojo r.
1621 m. Jeronimas Valavičius pastatė pirmąją medinę Romos katalikų bažnyčią. 1854 m. parapijiečių lėšomis ir klebono rūpesčiu Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia iš pagrindų atnaujinta ir pristatytas bokštas. Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia randasi rytinėje Klovainių miestelio dalyje, Daugyvenės upės dešiniajame krante, dabartinėje Pušaloto gatvėje.
daugiau

Lygumų Šv. Trejybės bažnyčia

Pakruojo r.
Apie 1436 m. buvo pastatyta koplyčia. 1524 ar 1526 m. Lygumų dvaro savininkas L. Vietkavičius, pastatė medinę Švč. Trejybės bažnyčią. 1791 ar 1793 m. klebonas kun. Kristupas Volfas pastatė naują medinę bažnyčią, išsilaikiusią daugiau kaip 100 metų. 1906–1914 m., klebono kun. Jurgio Rupkos rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis pastatyta nauja mūrinė vienabokštė, gotikinio stiliaus bažnyčia.
daugiau

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Pakruojis
Pirmoji Pakruojo bažnyčia pastatyta 1630 m. Ji stovėjo senosiose Pakruojo kapinėse. Ji buvo maža, medinė. Antroji bažnyčia pastatyta 1750 m. taip pat buvo medinė, bet didesnė: turėjo 6 altorius, 2 koplyčias, kryžiaus plano (šonuose stovėjo dvi koplyčios). Šios bažnyčios fundatorius – Pakruojo dvaro savininkas Zabiela.
daugiau

Pakruojo sinagoga

Pakruojis
1801 m. iškilusi monumentali medinė sinagoga tapo Pakruojo simboliu. Seniausia iki šių dienų išlikusi medinė Lietuvos sinagoga.
daugiau

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia - baroko perlas

Vilnius
Kukli bažnyčia Antakalnyje stovėjo jau XIV a. – anot padavimo, pagonių kulto vietoje. 1638 m. prie jos įsteigtas Laterano kanauninkų vienuolynas (rusų uždarytas 1864 m.). Dabartinis bažnyčios ir vienuolyno pastatas iškilo po Vilnių nusiaubusios maskvėnų invazijos XVII a. viduryje. Prabėgo tik keliolika metų ir Lietuvos sostinė ėmė atsigauti. 1668-aisiais LDK etmonas ir Vilniaus vaivada Mykolas Kazimieras Pacas pradėjo Antakalnyje statyti naują šventovę, sakoma, kaip padėką Dievui už laimingą išsigelbėjimą karo su Maskva metu.
daugiau

E. Vaičiulio privatus muziejus - ,,Puodų namas"

Joniškio r.
Puodais, keptuvėmis, gertuvėmis, bidonėliais, šaukštais ir kitokiais aliumininiais virtuvės reikmenimis apkabinėtas namas netoli buvusios turgaus aikštės, Žagarės centre – tai E. Vaičiulio privatus puodų muziejus
daugiau

Vilniaus universitetas

Vilnius
Vilniaus universitetas, viena seniausių ir žymiausių Vidurio ir Rytų Europos aukštųjų mokyklų, įkurtas 1579 metais. Ilgą laiką būdamas vienintele aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje, universitetas darė didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui, išugdė ne vieną mokslininkų, poetų, kultūros veikėjų kartą. Per daugiau nei 400 metų Vilniaus universitetas išgyveno kilimą, smukimą, atgijimą ir uždarymą. Universiteto istorija labai turtinga ir prieštaringa, neatsiejama nuo Lietuvos valstybės istorijos, atspindinti visus jos dramatiškus tarpsnius.
daugiau

Aušros Vartai

Vilnius
Vartai, kuriuose dabar yra Gailestingumo Motinos paveikslo koplyčia, pirmą kartą paminėti 1514 m. ir vadinami Medininkų vartais. Pavadinimas Porta Acialis (lot.), Ostra brama (lenk.), t. y. „Aštrieji vartai", pirmąsyk aptinkamas 1594 m. Kodėl šiuos vartus imta taip vadinti - nežinia. Vilniaus apylinkių lietuviai vartojo Ašmens vartų Vartai, kuriuose dabar yra Gailestingumo Motinos paveikslo koplyčia, pirmą kartą paminėti 1514 m. ir vadinami Medininkų vartais. Pavadinimas Porta Acialis (lot.), Ostra brama (lenk.), t. y. „Aštrieji vartai", pirmąsyk aptinkamas 1594 m. Kodėl šiuos vartus imta taip vadinti - nežinia. Vilniaus apylinkių lietuviai vartojo Ašmens vartų vardą. Kai kas spėja, kad tai Ašmenos miesto vardas, kuris buvęs kitakalbių žmonių suprastas pažodžiui (lot. acies - ašmenys) ir išverstas į lotynų bei lenkų kalbas. Nuo kada jie imti lietuviškai vadinti „Aušros vartais" ir kodėl „Aušros" - irgi nežinia. Galbūt toks vartų pavadinimas radosi dėl Švč. Marijos kaip „Aušros žvaigždės" įvaizdžio.
daugiau

Rašytojo Romain Gary skulptūra

Vilnius
Skulptūrėlė yra skirta ir vaizduojanti devynmetį vilnietį Romaną Kacevą, pasaulyje žinomą prancūzų rašytoją Romain‘o Gary pseudonimu. Romain Gary buvo garsus XX a. prancūzų rašytojas,lakūnas, diplomatas ir režisierius. R. Gary gimė 1914-ųjų gegužės 21 dieną Vilniuje. Vaiko motina buvo litvakų kilmės aktorė, o tėvas, taip pat Lietuvos žydas, – verslininkas. Būsimam rašytojui nesulaukus dešimties vyras paliko šeimą dėl kitos moters ir sūnų išaugino viena likusi motina.
daugiau

Skulptūra „Katinas“ rašytojos Jurgos Ivanauskaitės skvere

Vilnius
Akmuo, iš kurio pagaminta skulptūra, atrastas netoli buvusio Arvydiškių karjero greta Kurtuvėnų. Akmuo daugelį metų gulėjo Pašiaušės kaime Kelmės rajone, kur ir buvo kuriama skulptūra. Pradėta kalti 2008 m. liepą, skulptūra sveria 10 tonų. Katino aukštis iki uodegos galiuko 2,70 m, plotis – 3 m, storis – 1,5 m.
daugiau

Veisiejų krašto muziejus

Lazdijų r.
Muziejus įkurtas 1998 m. vasario 16 d. Veisiejų vidurinės mokyklos direktoriaus Albino Jarmalos ir mokytojos Joanos Vaikšnoraitės pastangomis. Jame sukaupta daug mokyklos istoriją atspindinčių eksponatų bei pasakojančių apie veisiejiečių tremtį ir kitus krašto istorijos vingius.
daugiau

Lazdijų krašto muziejus

Lazdijai
Muziejaus lankytojų akyse atsiveria ekspozicija “Lazdijų istorija”, apipinta gražiausiomis legendomis, kraštą puošiančių piliakalnių vaizdai, kiti kultūros paveldo objektai ir muziejinės vertybės. Todėl, kiekvienas, čia apsilankęs, galės nuspręsti, į kurią vaizdingą Dzūkijos krašto salelę patrauks įspūdžių ištroškusi jo širdis
daugiau
  Viso: 1028