Lankytinos vietosDruskininkų miesto muziejus (Vila ,,Linksma")

Druskininkai
Druskininkų miesto muziejus įrengtas reprezentaciniame pastate, Valstybės saugojamame kultūros objekte – viloje „Linksma". Mūrinis moderno ir neoklasicistinio stiliaus vasarnamis stovi Druskonio ežero šiaurės rytiniame krante, šalia bažnyčios, pačiame miesto centre. Vilos ir aplinkos dermė žavi gyventojus bei kurorto svečius, dėl to ši vieta yra dažniausiai fotografuojama Druskininkuose. Miesto muziejaus pastatą, vilą „Linksma", galima drąsiai vadinti Druskininkų kurorto vizitine kortele.
daugiau

Vila ,,Radium''

Druskininkai
Druskininkų medinę architektūtrą reprezentuoja šveicariško stiliaus vila „Radium“. Šis pastatas „Kosciuškos“ gatvelėje priklauso vertingiausių senosios architektūros Druskininkų kurorto pastatų septynioliktukui. Manoma kad jis buvo pastatytas 1912 -1914 metų laikotarprpiu. Praeityje - miestelio kūrimosi metais sklypas priklausė apylinkėje garsiems dvarininkams Šumkauskams, vėliau perėjo turtuolių Grudzinskų žinion, kurie ir buvo vilos statytojai.
daugiau

Stirnių Šv. Jono krikštytojo nukankinimo bažnyčia

Molėtų r.
Bažnyčia masyvi, stačiakampio plano, su plačiu bokštu ir apside. Vidus 3 navų, atskirtų lieknais piliastrais. Šventoriaus tvora medinių statinių. Jame yra kapinės.
daugiau

Olando kepurė

Klaipėdos r.
Olando kepurė – 24,4 m aukščio skardis arba klifas Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros pakrantėje, Pajūrio regioniniame parke, 2 km į šiaurę nuo Girulių, prie Karklės. Prieš 12–15 tūkst. m. suformavo Baltijos ledynas.
daugiau

Serpantinas

Radviliškis
Pačioje kalvos viršūnėje eksponuojama Radviliškio krašto garbės piliečio Stasio Žirgulio gimtajam miestui dovanota skulptūrinė kompozicija „Miesto metraštis“. Joje tarp keturių iš žemės iškylančių stulpų įkomponuotas Radviliškio miesto herbas. Ši kompozicija skirta Radviliškio miesto 450-ajam jubiliejui.
daugiau

Garvežys-Radviliškio miesto simbolis

Radviliškis
Nuo 2004 m. prie Geležinkelio stoties dėmesį traukia trofėjinis, Berlyne 1944 m. statytas garvežys, įrašytas į Kultūros vertybių registrą kaip turintis istorinę, techninę bei technologinę vertę.
daugiau

Grojantis ir šviečiantis fontanas (Radviliškis)

Radviliškis
Atnaujintoje centrinėje miesto aikštėje, naujai įrengtas grojantis, šviečiantis ir pagal melodiją šokantis fontanas, kuris Radviliškio miesto gyventojus ir svečius džiugins jau šį pavasarį.
daugiau

Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia

Pakruojo r.
1765 m. dvarininkai Rozalija ir Adomas Drabišiai pastatė bažnyčią. 1794 m. pastatyta naują medinė bažnyčia. Ji - liaudiškos architektūros formų, medinė, kryžminio plano su dviem bokštais. Rekonstruota XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje, apkalta lentomis vertikaliai. Pagrindinis fasadas labai grakštus.
daugiau

A. Astrausko ortopedijos amato muziejus

Kaunas
Apie ortopedijos amato muziejų ir gyvenimo prasmę: Kaunas praturtėjo dar vienu muziejumi. A. Astrausko "Ortopedijos amato muziejus" vis papildo savo ekspozicijas, kviečia lankytojus.Muziejus tebeišgyvena kūrimosi stadiją – rengiamos ekspozicijos, renkami žmonių prisiminimai, eksponatai, knygos. Iešomi būdai suteikti muziejui originalumo, kuo išradingiau pateikti tai, ką turime. A. Astrausko įkurtas muziejus iš karto patraukė akademinės visuomenės ir medicinos specialistų dėmesį. Tikimasi, kad muziejus bus svarbus ir kaip mokomoji bazė įvairių medicinos specialybių studentams bei moksleiviams.
daugiau

Muzikantas Antanėlis, skulptūra

Pasvalys
Pasvalio miesto legenda tapęs Antanėlis – keistuolis Lėvens tilto muzikantas, tarpukariu savo smuiko garsais virpinęs praeivių širdis. Pasvalio miesto šventės metu Pasvalio krašto muziejus minėjo savo 20-metį. Interaktyvi skulptūra – Pasvalio krašto muziejaus dovana miestui.
daugiau

Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia

Pakruojis
Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1852 m. 1902 m. prie bažnyčios pagal Nikolajaus Andrejevo projektą pastatyta graži klebonija. 1904 m. rugpjūčio 14 d. Pašvitinio bažnyčioje vyko Gavenonių dvarininko Chodakausko dukters Sofijos ir Antano Smetonos sutuoktuvės.
daugiau

Vilniaus Kalvarijos, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Vilnius
Ant aukštos kalvos stovinti barokinė Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia yra kompozicinis ir idėjinis Kalvarijų ansamblio centras. Ji artimai susijusi su Kryžiaus kelio stotimis ir yra neatskiriama jų dalis. Kalva, ant kurios pastatyta šventovė, Kalvarijų topografijoje atitinka Golgotos kalną, o trys Kryžiaus kelio stotys (31–33), skirtos paminėti Jėzaus nukryžiavimą, mirtį ir nuėmimą nuo kryžiaus, įkomponuotos tiesiog pačioje bažnyčioje. 31 ir 33 stotis yra įrengtos prie išorinių transepto sienų, o 32-ji – šventovės viduje, ji sutampa su Didžiuoju altoriumi.
daugiau

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Pakruojo r.
Bažnyčia stovi Pamūšio kaime, Mūšos ir jos dešiniojo intako Lašmens santakos. Sebastijonas Jaugelis 1621 m. pastatė mūrinę evangelikų reformatų bažnyčią. Dėl jos varžėsi reformatai ir katalikai.
daugiau

Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia ir Karmelitų vienuolynas

Pakruojo r.
Pirmoji medinė bažnyčia Linkuvoje buvo pastatyta 1500 m., 1570–1606 m. joje meldėsi evangelikai reformatai. Nuo 1606 m. ji – vėl katalikų bažnyčia. 1634 m. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius Linkuvoje fundavo senosios regulos karmelitų vienuolyną. Jiems buvo perduota parapinė Linkuvos bažnyčia.
daugiau

Lauksodžio Šv. Aloyzo bažnyčia

Pakruojo r.
Kuršo pasienyje, Lauksodyje, Livonijos vyskupas Teodoras Volfas 1710 m. pastatė jėzuitams namą ir Šv. Petro ir Povilo bažnytėlę. Jėzuitai 1751 m. pasistatė naują medinę bažnyčią. 1767 m. ji konsekruota. Panaikinus jėzuitų ordiną, Stanislovas Augustas 1780 m. įpareigojo Lauksodžio dvaro savininką išlaikyti filialistą. 1814 m. įrengti nauji vargonai. Bažnyčia 1851 m. buvo paramstyta, sienos iškrypusios. Ji 1852 m. gerokai remontuota. Lauksodžio savininkai Vereščinskiai bažnyčiai dovanojo 18 dešimtinių žemės. Bažnyčia atnaujinta XIX a. pabaigoje.
daugiau

Klovainių Šv. Trejybės bažnyčia

Pakruojo r.
1621 m. Jeronimas Valavičius pastatė pirmąją medinę Romos katalikų bažnyčią. 1854 m. parapijiečių lėšomis ir klebono rūpesčiu Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia iš pagrindų atnaujinta ir pristatytas bokštas. Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia randasi rytinėje Klovainių miestelio dalyje, Daugyvenės upės dešiniajame krante, dabartinėje Pušaloto gatvėje.
daugiau

Lygumų Šv. Trejybės bažnyčia

Pakruojo r.
Apie 1436 m. buvo pastatyta koplyčia. 1524 ar 1526 m. Lygumų dvaro savininkas L. Vietkavičius, pastatė medinę Švč. Trejybės bažnyčią. 1791 ar 1793 m. klebonas kun. Kristupas Volfas pastatė naują medinę bažnyčią, išsilaikiusią daugiau kaip 100 metų. 1906–1914 m., klebono kun. Jurgio Rupkos rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis pastatyta nauja mūrinė vienabokštė, gotikinio stiliaus bažnyčia.
daugiau

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Pakruojis
Pirmoji Pakruojo bažnyčia pastatyta 1630 m. Ji stovėjo senosiose Pakruojo kapinėse. Ji buvo maža, medinė. Antroji bažnyčia pastatyta 1750 m. taip pat buvo medinė, bet didesnė: turėjo 6 altorius, 2 koplyčias, kryžiaus plano (šonuose stovėjo dvi koplyčios). Šios bažnyčios fundatorius – Pakruojo dvaro savininkas Zabiela.
daugiau

Pakruojo sinagoga

Pakruojis
1801 m. iškilusi monumentali medinė sinagoga tapo Pakruojo simboliu. Seniausia iki šių dienų išlikusi medinė Lietuvos sinagoga.
daugiau

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia - baroko perlas

Vilnius
Kukli bažnyčia Antakalnyje stovėjo jau XIV a. – anot padavimo, pagonių kulto vietoje. 1638 m. prie jos įsteigtas Laterano kanauninkų vienuolynas (rusų uždarytas 1864 m.). Dabartinis bažnyčios ir vienuolyno pastatas iškilo po Vilnių nusiaubusios maskvėnų invazijos XVII a. viduryje. Prabėgo tik keliolika metų ir Lietuvos sostinė ėmė atsigauti. 1668-aisiais LDK etmonas ir Vilniaus vaivada Mykolas Kazimieras Pacas pradėjo Antakalnyje statyti naują šventovę, sakoma, kaip padėką Dievui už laimingą išsigelbėjimą karo su Maskva metu.
daugiau
  Viso: 1035