Paieškų šiandien: 915

Places to visitGervė - Visagino simbolis

Visaginas
Miesto simbolis – gervė - pavaizduota ir Visagino herbe. Toks pasirinkimas neatsitiktinis, nes miestas įsikūręs šalia iki 2009 m. veikusios galingiausios pasaulyje atominės elektrinės. O heraldikoje gervė simbolizuojanti atsargumą ir budrumą.
more

Taurų nuotykių parkas

Tauragė
Čia galėsite išbandyti ne tik lynų trasas, sausumos čiuožyklą bet ir užkopti į „piliakalnį“ su atstatytu XII amžiaus Skalvių kariniu įtvirtinimu bei karinės amunicijos ekspozicija Taurų nuotykių parkas jus nustebins neeiline nakvyne viešbutyje-namelyje medyje (6–7 m. aukštyje). Taip pat pasiūlys džipų safarį – vieną unikaliausių pažintinių ekskursijų, kurios metu bus siūloma susipažinti su Tauragės krašto istorija, aplankant daugybę gamtos ir paveldo objektų.
more

Genių atodanga

Tauragės r.
Genių atodanga - tai skardis dešiniajame Jūros krante, netoli Genių vienkiemio, įspūdingame upės vingyje, Tyrelių miško šiauriniame pakraštyje. Atodangos aukštis – 24–25 m, o ilgis palei upę – 160 m. Skardžius Jūros šlaituose sukūrė dvi išvien veikusios gamtos jėgos. Stipri šoninė upės srovės erozija (ardymas) staigiame vingyje ir gravitacija, dėl kurios šlaito nuogulos nuolat byra, šliaužia ir net virsta žemyn.
more

Pagramančio atodanga

Tauragės r.
Pagramančio atodanga - tai skardis kairiajame Akmenos krante, įspūdingoje upės kilpoje, Pagramančio miestelio šiaurinėje dalyje. Atodangos aukštis – 29–31 m, o ilgis palei upę – 203 m. Akmenos slėnio atodangų vertė – tai viduriniojo ir viršutiniojo ledynmečių (pleistoceno) pjūvis. Tai lyg atversta ledynmečių knyga, kurios puslapius sudaro moreninio priesmėlio, smėlio, aleurito ir molio sluoksniai, palikti Lietuvą dengusių ledynų.
more

Pagramančio piliakalnis

Tauragės r.
Su senovės gyvenviete stūkso Pagramančio miestelyje, Akmenos kairiojo kranto aukštumos kyšulyje, dešiniajame Gramančios upelio krante. Kyšulį iš vakarų supa Akmenos slėnis, iš pietų ir rytų – Gramančios upelis. Ant Pagramančio piliakalnio stovėjusi lietuvių gynybinė pilis, tai liudija ne tik čia esanti nemaža senovės gyvenvietė, kitapus slėnio buvęs III – V a. kapinynas, bet ir šalimais senovės gyvenvietės ir piliakalnio praeinantis senas kelias į senąsias Lietuvos gyvenvietes – Putvę ir Kreivius.
more

Ivangėnų piliakalnis

Tauragės r.
Prie Suvirkšties upelio yra Ivangėnų (Karšuvos) archeologijos paminklų kompleksas, kurį sudaro du piliakalniai, papėdės gyvenvietė ir kapinynas. Pagrindinis piliakalnis (Pilaitė) įrengtas Suvirkštės upelio kairiojo kranto slėnyje įsiterpiančioje atskiroje kalvoje. 100 m į pietryčius nuo piliakalnio, Suvirkštės kairiajame krante esančiame kranto kyšulyje įrengtas antras piliakalnis. Į šiaurės vakarus, abiejuose Suvirkštės krantuose, žemoje vietoje yra papėdės gyvenvietė.
more

Batakių piliakalnis

Tauragės r.
Pietiniame Batakių miestelio pakraštyje. Ančios ir Ūkio (Batakės) upelių santakoje yra piliakalnis, vad. Pilute, Pilaite, Švedų kalnu. Už pylimo griovio, pietuose yra senovės gyvenvietė. Spėjama, kad ant Batakių piliakalnio stovėjusi Žemaičių Aukaimio pilis.
more

Banko rūmai

Tauragė
Tai 1935 m. statytas, architektų A. Funko ir M. Songailos projektuotas bankas. Pastato architektūroje jaučiamos neoklasicistinės tendencijos. Tai – vienas iš žymiausių tarpukario metų architektūros pavyzdžių, išlikusių mažuose miesteliuose.
more

Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčia

Tauragė
Bažnyčios statybos užbaigtos 1843 m., bažnyčios architektas – Brucas. 1938 m., atstatant bažnyčią po I-ojo Pasaulinio karo, pakeičiama architektūra. 1947 m. švenčiant pirmosios lietuviškos knygos 400 metų jubiliejų, Tauragės bažnyčiai suteikiamas Martyno Mažvydo vardas.
more

Tauragės stačiatikių cerkvė

Tauragė
Po Pirmojo Pasaulinio karo Tauragėje stačiatikių liko tik saujelė. Stačiatikių bendruomenei nepasisekus atgauti cerkvės, jie meldėsi įvairiuose namuose ir vylėsi pasistatyti savo maldos namus. 1930 m. parapijos stačiatikių taryba nutarė statyti mūrinius maldos namus. J. Bistromas parengė mūrinės cerkvės projektą. Pastatyta ir kukliai įrengta cerkvė pašventinta 1933 m.
more

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia

Tauragė
Pirmoji bažnyčia Tauragėje pastatyta 1507 m. Prie jos įkurta mokykla (pirmoji Žemaitijoje). 1865–1869 m. ne kartą prašyta valdžios leidimo statyti naują mūrinę bažnyčią. Leista remontuoti tik senąją. 1899 m. medinė bažnyčia nugriauta. 1904 m.pastatyta nauja mūrinė. 1915 m. bažnyčia apgriauta, po 1920 m. iš dalies atstatyta. 1941 m. bažnyčia vėl apgriauta, iki karo pabaigos liko neatstatyta. Atstatyta tik 1955 m. klebono Jono Beinorio rūpesčiu, parapijiečių lėšomis ir pagalba
more

Tauragės pašto pastatų kompleksas

Tauragė
Tai architektūros paminklas, vienas seniausių Tauragės miesto pašto komplekso su užeigos namais (1858–1861 m.) pastatų, suprojektuotas architekto Slupskio.
more

Tauragės pilis

Tauragė
1844 – 1847 m. Tauragėje pastatytas mūrinis muitinės pastatas dabar vadinamas Tauragės pilimi. Visas architektūrinis pilies ansamblis turi romantinių renesansinės pilies stiliaus bruožų.
more

Tauragės miestas

Tauragė
Nesunku pastebėti, kad Tauragės pavadinimas sudurtinis žodis užmena mįslę apie tauro ragus. Būtent su jais ir yra siejamas miesto vardo atsiradimas. Padavimai pasakoja, kad Tauragės teritorijoje žmonės rasdavo didelių tauro ragų, todėl vietovę taip ir praminė. Čia taip pat būta ir amatininkų, apdirbdavusių tauro ragus, todėl atitinkamai vadintų tauragiais. Kita padavimo versija Tauragės pavadinimo atsiradimą sieja su šioje vietoje pastatyta kunigaikščio Tauragio pilimi, dėl kurios ir buvo suteiktas būtent toks miesto vardas.
more

Dieveniškės ir Dieveniškių regioninis parkas

Šalčininkų r.
Dieveniškės — tipiškas senųjų lietuvių žemių, kuriam priskirtinos Lietuvos Respublikos pietrytinės ir kaimyninės Baltarusijos vietovės, gyvenvietės pavyzdys. Svarbiausi Dieveniškių urbanistinio paminklo elementai — keturkampė aikštė, į kurią subėga penki istoriniai keliai. Jie jungė miestelį su Vilniumi, Ašmena, Trobomis (Subatninkais), Geranainimis, Šalčininkais. Svarbus istorinis paminklas - Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia, kuri pastatyta 1907 m. Priešais bažnyčią 1903 m. pastatyta mūrinė 21 metro aukščio varpinė, joje yra beveik 200 metų senumo varpai.
more

Jašiūnų dvaras

Šalčininkų r.
Šalčininkų r. Jašiūnų sen. Apie 2 km į vakarus nuo Vilniaus-Lydos plento, kairiajame Merkio upės krante – Jašiūnų dvaro sodyba – paminklinė paveldo vertybė. XIX a. dvaro ansamblio statiniai: rūmai (1824-1828), oficina, tarnų namas – arklidė-ratinė, svirnas, trys kumetynai, tvoros fragmentai su vartų stulpais. Žaliuoja parkas, įkurtas XIX a. pr.
more

Vilkiškės ir Vilkiškių dvaras

Šalčininkų r.
Vilkiškės – dvarvietė vaizdingame Merkio upės slėnyje. XIX a. priklausė Dmochovskiams, už dalyvavimą 1863 m. sukilime caro valdžia dvarą konfiskavo ir perdavė generolui Maksimovui. Tolesnis dvaro likimas nežinomas. Iki šių dienų tebestovi Dmochovskių 1847 m. statytas medinis dvaro gyvenamasis namas. Tai stačiakampio plano vienaukštis pastatas, iškilęs ant aukštos akmeninės pamūrės su pusrūsiais.
more

Merkinės dvaras (Paulavos respublika)

Šalčininkų r.
Šalčininkų r., Turgelių sen. Merkinės kaimas – Merkio upės aukštupyje, prie Jašiūnų-Turgelių kelio. Buvusio dvaro pastatų liekanos – dešiniajame Merkio upės krante. Dabar tai – registrinė paveldo vertybė. Merkinė garsi savo istorija – XVIII a. antrojoje pusėje čia gyvavusia Paulavos respublika, kurią įkūrė tuometinis Merkinės dvarininkas Povilas Ksaveras Bžostovskis (Pawel Ksawery Brzostovski (1739-1827).
more

Anos Krepštul muziejus

Šalčininkų r.
Tabariškių daugiafunkciniame centre veikia liaudies tapytojos Anos Krepštul (1932-2007) muziejus. Ligota moteris per gyvenimą nutapė daugiau kaip 3 500 grožiu, gėriu ir ramybe alsuojančių paveikslų. 50 iš jų eksponuojama muziejuje, kiti pateko į kolekcijas Lietuvoje, Lenkijoje, JAV, Anglijoje, kitose šalyse. Jie puošia ir Rusijos Rostovo prie Dono bei Vitebsko Baltarusijoje bažnyčias. Atkurtas ir meninės kambarys. Jame galima pamatyti vežimėlį, kuriame sėdėdama menininkė tapė jos paveikslus.
more

Dieveniškių istorinio regioninio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija

Šalčininkų r.
Muziejus įrengtas atstatant senosios Poškonių mokyklos pastatą ant esamų pamatų, atkuriant autentiško pastato tūrį ir fasadinę išraišką. Nedideliame muziejuje galima pamatyti XIX-XX a. a. indus ir ūkio įrankius, surinktus Dieveniškių apylinkėse. Informaciniame centre taip pat veikia audimo staklių, lovatiesių, staltiesių, rankšluosčių ir rinktinių raštų juostų rinkinių ekspozicija.Taip pat Jūs galite apžiūrėti akmeninių skulptūrų parkelį, užsisakyti ekskursijos vadovą, įsigyti informacinių leidinių apie parką.
more
  Total: 887