Lankytinos vietosVilniaus dailės akademijos Telšių galerija

Telšiai
VDA Telšių galerija yra vienintelė nekomercinė galerija mieste, kurios tikslas visuomenę supažindinti su akademijos veikla ir skatinti meninį žingeidumą. Ji funkcionuoja kaip mokomoji VDA Telšių fakulteto bazė. Čia vyksta kursinių darbų peržiūros, vieši bakalauro darbų gynimai bei diplomų teikimo ceremonijos. Kasmet čia organizuojama mokslo metų pradžios šventė.
daugiau

Sovietinis bunkeris

Vilniaus r.
Tik už 25 kilometrų nuo Vilniaus, 5 metrų bunkeryje po žeme Jūs pasijausite sugrįžę į SSSR laikus. Čia galėsite patys vėl pasijausttiSSSR piliečiais spektaklyje “1984.Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“ trims valandoms persikelti į praeitį
daugiau

Prezidento Antano Smetonos dvaras

Ukmergės r.
Prezidento Antano Smetonos dvaras yra vaizdingoje pietinėje Lėno ežero pakrantėje. Jis nutolęs 2 km į pietus nuo Lėno kaimo, 1 km į vakarus nuo Prezidento gimtinės – Užulėnio. Dvaro istorija prasideda kartu su A. Smetonos 60 – ies metų jubiliejumi. 1934 m., švenčiant Prezidento gimtadienį, buvo nutarta tėviškėje jam padovanoti ūkį.
daugiau

Šokolado skulptūrų muziejus

Trakai
Trakuose, greta bažnyčios atidarytas pirmas Lietuvoje skulptūrų iš šokolado muziejus, kuriame eksponuojama daugiau nei šimtas per pastaruosius metus meistrų sukurtų skulptūrų. Apie 200 kvadratinių metrų erdvę šiuo metu užimanti kultūros įstaiga ketina plėstis ir ateityje tapti vienu iš trijų stipriausių šokolado muziejų pasaulyje.
daugiau

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Kaunas
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus yra vienas seniausių ir didžiausių dailės muziejų Lietuvoje. Tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur sukauptas beveik visas įžymiausio lietuvių dailininko, kompozitoriaus, literato ir visuomenės veikėjo M. K. Čiurlionio (1875–1911) kūrybinis palikimas. M. K. Čiurlionio galerijos patalpose eksponuojami genialaus lietuvių menininko tapybos ir grafikos darbai, muzikos salėje galima pasiklausyti M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių įrašų.
daugiau

Signatarų namai

Vilnius
2018 m. sausio 21 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Signatarų namuose – pirmą kartą visuomenei pristatytas prof. Liudo Mažylio Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Dokumentas Signatarų namuose eksponuotas tose pačiose patalpose, kur ir buvo pasirašytas. Čia tuo metu veikė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas. Ši draugija buvo ne tik viena iš 1914–1918 metais legaliai veikusių ir savo tautai oficialiai atstovavusių draugijų, bet ir politikų sambūris
daugiau

Šv. Sesers Faustinos namelis

Vilnius
Mistinė vieta, apie kurią žino retas vilnietis: užsieniečiai čia plūsta tūkstančiais. Retas vilnietis žino apie namą, stovintį Antakalnio V. Grybo gatvės Vaikų namų teritorijoje, kurį aplanko tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio. Tai Šventosios Faustinos namelis, kuriame gyveno sesuo Faustina – šiandien garsi Katalikų Bažnyčios mistikė. 2000 m. šventąja paskelbta sesuo Faustina Kovalska 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno namuose. Čia ji ne kartą patyrė mistinius regėjimus, pagal kuriuos, jai pačiai nuolat prižiūrint, vilnietis dailininkas Eugenijus Kazimirovskis 1934 m. nutapė garsųjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Vilniuje ji sutiko ir garsųjį seserų nuodėmklausį kun. Mykolą Sopočko, padrąsinusį imtis patikėtos misijos skelbti Viešpaties Gailestingumą.
daugiau

Palangos pasakų parkas

Palanga
Nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio Palangoje veikia lietuviškų pasakų parkas, lankytojus viliojantis ne tik itin jaukia aplinka, žaismingomis skulptūromis, bet ir netradiciniais sprendimais – pasakas čia galima ne tik „pačiupinėti“, bet ir išgirsti. Rugpjūčio mėnesį atidarytos pirmosios keturios skulptūros, vėliau parkas bus papildytas dar šešiomis naujomis.
daugiau

Gaurės dvaro (Fišerio) koplyčia

Tauragės r.
XX a. pr. Gaurės dvaro savininkas Boleslovas Fišeris ant pušimis apaugusios kalvos kairiajame Šešuvies krante įsirengė šeimos mauzoliejų. Koplyčia neoromantinė, laidojimo rūsyje įrengta 12 kriptų.
daugiau

Antšunijos žydų genocido vieta

Tauragės r.
1941 m. rugsėjo 12 d. Antšunijos kaimo miško pakraštyje naciai įvykdė kruviną genocidą - sušaudyta apie 3000 žydų moterų ir vaikų.
daugiau

Tauragės konvencijos paminklas

Tauragė
1812 m. gruodžio 30 d. pasirašyta konvencija tarp Prūsijos armijos generolo leitenanto J. D. von Yorck ir Rusijos armijos generolo majoro H. K. von Diebitsch. Plačiau: Tauragės konvencija numatė, jog Prūsijos korpusas prieš Rusiją nebekariaus, liks neutralus. Pažymėtina, kad Jorkas veikė prieš Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III valią. Napoleonas apie tai sakė: „tai skaudžiausia, kas galėjo įvykti – ne tiek kariniu, kiek politiniu požiūriu“. Ši konvencija, gavusi Tauragės konvencijos vardą, išgarsino Tauragę Europoje, ji laikoma vokiečių tautinio išsivadavimo pradžia.
daugiau

Batakių evangelikų liuteronų bažnyčia

Tauragės r.
Apie 1881 m. Tauragės parapijos kunigas Jonas Pipiras paragino batakiškius atsiskirti nuo labiau vokiškos Skaudvilės parapijos ir pasistatyti savo maldos namus. 1885 m. pašventinta naujoji bažnyčia. Bažnyčia medinė, turi liaudiškos architektūros bruožų
daugiau

Skulptūra Vytautui Kernagiui atminti Nidoje

Neringa
2009 m. atidengta skulptoriaus Romo Kvinto iš bronzos išlieta skulptūra, dainuojamosios poezijos atlikėjui ir autoriui, pramoginių renginių režisieriui, televizijos laidų vedėjui, dainuojamosios poezijos pradininkui Lietuvoje, Vytautui Kernagiui atminti. Įamžinti maestro nuspręsta būtent Nidoje, nes jis daugelį metų buvo glaudžiai susijęs su Nidos vasaros sezono atidarymo festivaliu "Benai, plaukiam į Nidą".
daugiau

Batakių Šv. Onos bažnyčia

Tauragės r.
Pirmieji maldos namai Batakiuose pastatyti dar 1509 m. XVII ir XVII a. ji buvo perstatyta. Senoji bažnyčia buvo liaudiškos architektūros, interjerui būdingi baroko stiliaus bruožai. 1970 m. ji sudegė. Nauja medinė bažnytėlė pastatyta tik 1989 m.
daugiau

Gaurės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

Tauragės r.
1773 m. dabartinės Gaurės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vietoje stovėjo medinė jos pirmtakė, garsėjusi barokinėmis interjero detalėmis. 1970 m. sudegus bažnyčiai, 1992 m. pradėta statyti naujoji.
daugiau

Sartininkų katalikų Šv. Jurgio Bažnyčios architektūrinis ansamblis

Tauragės r.
Sartininkų Šv. Jurgio bažnyčia - seniausias kaimo pastatas. 1789 m. Abiejų Tautų Respublikos karalius Stanislovas Poniatovskis skyrė valaką žemės, o 1787 m. maldos namai jau buvo pastatyti. Plačiau: Bažnyčios statybą organizavo Žemaičių vėliavininkas, Vainuto seniūnas Jurgis Bilevičius ir parapijiečiai. Ji buvo benediktuota Šv. Apaštalo Baltramiejaus titulu.
daugiau

Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Tauragės r.
Manoma, jog pirmoji medinė koplyčia Žygaičiuose pastatyta 1608 m., o bažnyčia – 1785 m. XIX a. vid. sudegus maldos namams, 1861 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia
daugiau

Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Tauragės r.
1990 m. besiplečiančioje Dauglaukio gyvenvietėje įkurta parapija ir pradėta statyti katalikų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.
daugiau

Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Tauragės r.
Liaudiškos architektūros formų, viena seniausių Tauragės krašto Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia pastatyta 1774 m.
daugiau

Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčia

Tauragės r.
1864 m. Lauksargiuose pradedama statyti evangelikų liuteronų bažnyčia. Jos šventoriuje įrengtos Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės. Plačiau: Iki XIX a. II p. vietiniai evangelikai liuteronai vykdavo į Vilkyškių bažnyčią. 1864 m. Lauksargiuose pradedama ir amžiaus pabaigoje užbaigta statyti evangelikų liuteronų bažnyčia.
daugiau
  Viso: 1028