Lankytinos vietosAgluonėnų etnografinė sodyba

Klaipėdos r.

Agluonėnų etnografinė sodyba yra vienas iš nedaugelio išlikusių Mažosios Lietuvos medinės architektūros pavyzdžių. Tai tipiška Klaipėdos krašto nedidelio ūkio savininko (iki 10 ha žemės) sodyba. Sodyba vieno kiemo, kurį riboja gyvenamasis namas, tvartas, kluonas ir sodas. Kiemo centre svertinis šulinys. Sodybą sudaro darni pastatų, želdinių, kiemo erdvių ir puošybinių elementų visuma, atspindinti regiono specifiką, vietinių gyventojų gyvenimo būdą ir juos supančią gamtos aplinką.

Seniausi sodybos pastatai – gyvenamasis namas ir klojimas – statyti 1898 m. Apie 1921-1922 m. gyvenamasis namas perstatytas, 1923 m. pastatytas tvartas, 1938 m. – daržovių rūsys.

Yra žinoma, kad 1921 m. sodybą įsigijo Jurgis Brechtas (1881–1954) ir Marija Jokumaitienė-Brechtienė (1883–1934). Gyvenamasis namas buvo perstatytas: Prieškambaryje, koridoriuje, virtuvėje vietoj ligtolinių molinių grindų buvo išklotos raudonų plytų grindys, pastatyta krosnis su raudonų plytų suolu. Paskutinė sodybos šeimininkė buvo jų dukra Marė Vytienė. Po jos mirties 1981 m. tuometinio kolūkio pirmininko Arvydo Treigio iniciatyva sodybą nupirko kolūkis. Vykdant tvarkymo darbus visi sodybos pastatai buvo rekonstruoti ir pritaikyti kultūrinei veiklai.

Atnaujintoje sodyboje 1983 m. atidarytas muziejus ir etnografinės sodybos kluone įsikūrė pirmasis pokario klojimo teatras Lietuvoje.

1988 m. čia įvyko pirmasis Lietuvos klojimo teatrų festivalis – krivūlė, iki šiol kas ketvirti metai „Krivūlės“ festivalis grįžta į Etnografinę sodybą.

Nuo 2007 metų Agluonėnų etnografinė sodyba – Gargždų krašto muziejaus filialas.

2009 – 2010 m. pagal projektą „Agluonėnų etnografinės sodybos restauracija ir pritaikymas viešosioms kultūros, švietimo ir bendruomenės veiklos reikmėms“ sodyba buvo atnaujinta.

 

Agluonėnų etnografinės sodybos veiklos prioritetai:

Lietuvininkų etnokultūros vertybių kaupimas ir saugojimas;

Edukacinė, šviečiamoji veikla;

Klojimo teatro tradicijų puoselėjimas;

Tradicinių švenčių ir renginių organizavimas.

 

Aukštųjų g. 5A, Agluonėnai, Klaipėdos r.

Nuo gegužės 2 d. iki rugpjūčio 31 d. į Agluonėnų etnografinę sodybą skambinti šiuo mob. tel. 8 647 60497