Lankytinos vietosBartuvos ichtiologinis draustinis

Skuodo r.
Tikslas – išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių, žiobrių ir kitų vertingų žuvų rūšis, o taip pat mokslo, ūkiniams ir kultūriniams poreikiams: išsaugoti natūralias nerštavietes, papildomai įrengti naujas, siekiant pagausinti šių žuvų poreikius. Draustinį sudaro 2,6 km Bartuvos upės ilgio atkarpa tarp Luobos ir Apšės upių, 31.5 km Luobos upės ilgio atkarpa nuo žiočių ir 6,5 km Šatos upės ilgio atkarpa nuo žiočių. Draustinyje yra 22 rūšių žuvų: veisiasi upėtakiai, atplaukia neršti lašišos ir šlakiai.

www.skouds.lt