Lankytinos vietosEvangelikų - liuteronų bažnyčia Skuode

Skuodas
Bažnyčia stovi miestelio centre, rytinėje aikštės pusėje. Bažnyčia vienabokštė, bokštas kvadratinis, trijų aukštų, kurie į viršų laipsniškai žemėja ir siaurėja. Langų ir durų formos – gotiškos arkos pavidalo.
   1567 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas dovanojo Skuodą žymiam karvedžiui ir administratoriui Jonui Chodkevičiui, kuris 1572 m. įkūrė to paties pavadinimo dvare Skuodo miestą. Gavus miestui Magdeburgo teises, į jį buvo pakviesti vokiečių amatininkai, kurių dauguma buvo liuteronai. Jų prašymu J. Chodkevičius dovanojo žemės sklypą prie miesto aikštės tikybos namams statyti.
Chodkevičiai, o vėliau ir Sapiega, kurių nuosavybėn XVII a. perėjo Skuodo valda, globojo protestantų bendruomenę.
   Dabartinės bažnyčios fundatorius – grafas Sapiega. Bažnyčia pastatyta 1821 m. 1924 m. bažnyčia buvo remontuota. Po II pasaulinio karo bažnyčia naudajama tik per didžiausias liuteronų šventes ir laidotuves. 1972 m. bažnyčia restauruota. Šiuo metu joje veikia tautodailės paroda – parduotuvė „Margutis“.
   Ji seniausias Skuode statinys.
www.skouds.lt