Lankytinos vietosNaujosios žydų kapinės

Joniškio r.
Abiejose Žagarėse būta žydų kapinių, žagariečių vadinamų žydkapėmis. Seniausi iškalinėti akmenys tarpukario metais dar tebestovėjo ant kalno šlaito už upės brastos, palei Kruopių vieškelį