Lankytinos vietosPalaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus

Marijampolė

Palaimintasis Jurgis Matulaitis

Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Lūginės k.šalia Marijampolės. 

Mirė Kaune 1927 m. sausio 27 dieną.

1987 m., minint Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų, popiežius Jonas Paulius II paskelbė Jurgį Matulaitį palaimintuoju. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio kūnas ilsisi Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, 1902 m. pastatytoje Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje (anksčiau vadintoje Švč. Jėzaus Širdies koplyčia).

Muziejus

Muziejus yra įsikūręs Marijampolės Marijonų vienuolyne ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Ekspozicija patraukli įvairių amžiaus grupių lankytojams, o ypač paaugliams ir jaunimui, nes medžiaga joje pristatoma ne vien tradiciniu būdu, bet ir interaktyvioje aplinkoje — informaciniuose terminaluose su lietimui jautriais ekranais.

Kviečiame:

 • pažinti palaimintojo Jurgio Matulaičio, vienos ryškiausių katalikiškojo pasaulio asmenybių Lietuvoje, gyvenimą ir veiklą;
 • stebėti nuostabų Dievo veikimą tautos, krašto, miesto ir individualaus žmogaus gyvenime, stabtelint ties esminėmis žmogaus patirtimis: kančia ir viltimi, pareiga ir ištikimybe, bičiulyste ir tarnavimu, džiaugsmu ir mirtimi;
 • Įsižiūrėti į palaimintojo Jurgio Matulaičio tikėjimo liudijimą, ieškant atsakymų į klausimus: ką reiškia sakyti „tikiu“? Koks yra tikintis žmogus? Ar tikėjimas tikrai gali keisti gyvenimą?
 • pažinti Marijampolės miesto kilmę, ankstyvąją istoriją bei iškilias šio krašto asmenybes, todėl organizuotas apsilankymas jame praturtinti tikybos, etikos, istorijos pamokų programą ar papildomo ugdymo planą įvairių amžiaus grupių moksleiviams. 
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje kurios altoriuje ilsisi pal. Jurgio Matulaičio relikvijos (žemiškieji palaikai), patalpinta mažutė ekspozicija, kurios pagrindinis eksponatas — originali pomirtinė pal. Jurgio Matulaičio kaukė.

 Greta esančiame Marijonų vienuolyne lankytojams parengtos dvi ekspozicijos:

 • „Baltieji marijonai“ — galerijoje, jungiančioje vienuolyną su šventoriumi.
  Įvadinė ekspozicija, skirta pažinčiai su Marijampolės miesto pradžia ir Marijonų vienuolyno istorija nuo įsteigimo iki uždarymo 1904 m., kurioje eksponuojami autentiški dokumentai, meno dirbiniai, bažnytiniai reikmenys, dovanoti Marijampolės marijonų vienuolynui jo fundatorės grafienės Pranciškos – Ščiukaitės Butlerienės. 
 • „Palaimintasis arkiv. Jurgis Matulaitis“ — vienuolyno mansardoje.
  Pagrindinė ekspozicija, atskleidžianti aktyvią Jurgio Matulaičio — kunigo, vyskupo, arkivyskupo, profesoriaus, vienuolio, socialinio veikėjo, diplomato — veiklą, sudėtingą biografiją ir gilų dvasinį gyvenimą. Ekspozicijos stenduose bei interaktyviuose ekranuose lankytojams pristatomi Palaimintajam arkiv. Jurgiui Matulaičiui priklausę daiktai, įvairūs dokumentai ir fotografijos, audio ir video medžiaga.
 • Paslaugų kainos

 • Bilieto kaina — 2 Eur.
 • Lengvatos:
  1. 50% nuolaida taikoma: moksleiviams, studentams, senjorams, vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų lankytoją.
  2. Nemokamai muziejų lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų auklėtiniai, neįgalūs asmenys, Lietuvos Respublikos muziejininkai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai, mokytojai, lydintys mokinių grupes, kuriose yra ne mažiau kaip 10 asmenų, turizmo firmų, gidų gildijos nariai.
 •  

  Ekskursijos (gido paslaugos): suaugusiems – 6 Eur., vaikams – 2 Eur., užsienio kalba – 12 Eur.

   

          Marijampolės Marijonų vienuolynas
         J. Bendoriaus g. 3
         68309 Marijampolė
         Tel.: 8 652 12629, 8 603 43039

        www.marijampolesbazilika.lt/?id=40