Lankytinos vietosSkirvytėlės kaimas

Šilutės r.

Skirvytėlės kaimu dabar yra vadinama gatvelė Rusnės miestelyje. Tai buvęs kaimas, prie Rusnės miestelio prijungtas 1949 metais. Tai vienintelis Šilutės rajono kaimas, kuris yra respublikinės reikšmės paminklas.
Pačiame kaime gyventojai įsikūrė XVI a. pabaigoje. Kaimas galutiniai susiformavo po baudžiavos panaikinimo išdalintose dvarų žemėse. Žvejai apsigyveno Pakalnės ir Vorusnės upių miškingose pakrantėse atskiruose vienkiemiuose, kurie ilgainiui sudarė grupes, o supylus apsauginį pylimą juos sujungė bendra gatvė. Be žvejybos ir žemdirbystės vietiniai gyventojai vertėsi nendrių pjovimu ir pardavimu. Visos Skirvytėlės kaimo trobos medinės, statytos XIX a. pabaigoje.
Buvusio kaimo ilgis apie 1,5 km. Jį sudaro 20 sodybų, dauguma kurių yra architektūros paminklai. Atstumas tarp atskirų sodybų nevienodas. Pastatų dydis ir gausa priklausė nuo žvejų turtingumo, daugelyje sklypų yra gyvenamieji namai, daržinė ir tvartas.

 

 


Šilutės turizmo  informacijos centras