SehenswürdigkeitenŠvenčionių Nalšios muziejus

Švenčionys

Švenčionių kraštotyros muziejus įkurtas 1945 metų vasario mėnesį. Muziejaus fondus sudarė mokykloje naudotos mokymo priemonės, mineralų kolekcija, akmeniniai kirvukai, monetų ir banknotų kolekcija.

1992 m. lapkričio 19 d. Švenčionių rajono valdybos nutarimu pakeistas Švenčionių kraštotyros muziejaus pavadinimas. Jis pavadintas Nalšios muziejumi.

Muziejus kaupia istorijos, gamtos, archeologijos, amatų, verslų ir buities eksponatus, organizuoja ekspedicijas (kraštotyrines, archeologines) jiems rinkti, tiria krašto etnokultūrinį palikimą ir jį propaguoja. Nalšios muziejuje sukaupta virš 64 000 eksponatų. Saugomi unikalūs akmens ir žalvario amžių archeologiniai radiniai iš Kretuono apyežerio gyvenviečių: papuošalai, darbo ir verslų įrankiai.

Numizmatikos rinkinyje: Vaclovo IV Prahos grašiai, Žygimanto Augusto pusgrašiai, Rusijos kapeikos bei 20 a. Monetos ir banknotai.

2000 metų vasario 14 d. Nalšios muziejus atvėrė duris naujame pastate. Trijose ekspozicijų salėse eksponuojama gamtos, archeologijos, istorijos, miestelėnų buities bei etnografijos eksponatai.

Ekspozijoje rodoma: kraičio skrynios, spintos, bufetai, kiti miestelėnų buities rakandai.

---------------------------------

Nalšios muziejuje archeologijos skyriuje yra virš 20 000 eksponatų. Sukaupta archeologinė medžiaga atspindi visų priešistorės laikotarpių žmonių etninę istoriją ir kultūrą, lietuvių genties ypatumus, kurios pagrindu susiformavo Lietuvos valstybė. Įdomiausi muziejaus eksponatai yra iš Kretuono apyežerio akmens, bronzos, geležies amžiaus paminklų tyrinėjimų. Tarp jų yra labai išraiškingi akmens amžiaus dirbiniai: antropomorfinės, zoomorfinės, iš akmens, titnago kaulo, rago pagaminti amuletai. Seniausieji muziejuje saugomi radiniai datuojami XI-X tūkst.pr.Kr., o vėlyviausieji yra iš XVII-XVIII a. Švenčionių miesto tyrinėjimų.

Romėniškojo, Tautų kraustymosi ir Vikingų laikotarpių įdomūs ir reti eksponatai pasakoja apie to meto gyventojų buitį, papročius, tikėjimus. Iš Rytų Lietuvos tyrinėtų pilkapių mus pasiekė sidabrinės segės, iš koralų ir stiklo pagaminti karoliai, karių ir žirgų ekipuotė, iš piliakalnių – darbo įrankiai, ginklai, keramika.

-----------------------

Gamtos skyrių reprezentuoja vietinių paukščių ir žvėrių iškamšos, tai pamatysime aplankę Nalšios muziejaus gamtos ekspoziciją. Lankytojai supažindinami su paukštelių ir žvėrelių paplitimu bei gyvenimu, apibūdinami jų spalvingi apdarai, sparnuočių giesmės ir tolimos kelionės.

Skyriaus turtai išdėstyti šešiose vitrinose, kuriose eskponuojami balų ir pelkių, miškų ir laukų, upių ir ežerų paukščiai bei gyvūnai.

Gamtos skyriaus simboliniame miške „ganosi“ elniai, grobio tykoja lūšis, žvalgosi iš urvo išlindęs barsukas, savo vestuviniu apdaru puikuojasi tetervinas, savitumu ir grožiu stebina kiti miško gyvūnijos atstovai.

--------------------------

Muziejaus lankytojai gali susipažinti su Švenčionių miesto ankstyvąja istorija, amatais, prekyba, buvusių ir esamų įmonių istorija bei jų veikla, miestiečių buitimi, švietimo raida. Muziejaus ekspozicijoje yra daug vertingų eksponatų, parodančių XIX a. pab. ir XX a. pr. dvarų kultūrą. Istorijos salę reprezentuoja Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Rusijos numizmatiniai rinkiniai, XIX a. sukilimų, I ir II pasaulinio karo ginklai, po II pasaulinio karo vykusios rezistencinės kovos išlikusieji dokumentai. Muziejuje gausūs raštijos, senųjų fotografijų, technikos rinkiniai. Ekspozicijoje galima pamatyti Švenčionių parapijos krikšto metrikų knygą, maldaknygių kolekciją, žydų torą, įvairius periodinius leidinius, Lietuvos Laisvės armijos „Tigro“ štabo partizanų archyvo dokumentus. XX a. pradžios fotografijose užfiksuoti Švenčionių miesto, Cirkliškio dvaro bei to meto kultūros veikėjai.

-------------------------

Nalšios muziejaus etnografijos skyriuje parodyti mūsų krašto amatai ir verslai. Čia galima pamatyti nuo spragilų, piestų, girnų, kraitelių, linų apdirbimo kelio iki darbščias krašto moteris apibūdinančių nuostabių nėrinių ir audinių. Etnografijos skyriaus fonduose gausiausia audinių kolekcija, kurią sudaro: užvalkalai, lovatiesės, ranksluosčiai, staltiesės, paklodės, gūnios, juostos ir kt. medžiagos. Taip pat seniausias eksponatas yra piesta, pagaminta prieš 250 metų, tašyta kirviu. Etnografijos salėje galima pamatyti ir garsiąją Labanoro dūdą pagamintą 1863 m. Šiuo instrumentu grodavo karčiamose, užeigos namuose.

IN ENGLISH

The Nalsia Museum was established in 1945. The main expositions of the Nalsia Museum are located in the centre of Svencionys, in the newbuilding Adutiški‘s street 2. In 1945-1992 the museum was called the Svencionys Regional studies Museum. The museum was named the Nalsia Museum in 1992 because the museums tores the main collections reflecting the historical Nalsialand. The basis of the Museums tores consist of lgnas Silkini’s ethnographic collection. The museum has four departments: Natural, Archaeological, Ethnographical and Historical.

At present the Nalsia museum stores over 64000 exhibits. The museum’spermanent“, exhibition staged in 20000 displays only small part of natural, archaeological, ethnographical and historical collections. The archaeological exhibition is represented by a collections of Stone-Bronze Ages finds from Kretuonas lake district settlements, Nalšia land’shill-forts and barrows.

NALŠIOS MUZIEJAUS ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS IR EKSPOZICIJŲ, PARODŲ LANKYMO LAIKAS.

Nalšios muziejaus administracijos darbo laikas:

  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.45 – 16.45 val.
  • Penktadieniais ir valstybinių švenčių išvakarėse 7.45 – 15.45 val.
  • Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Ekspozicijų, parodų lankymo laikas:

  • Antradieniais – penktadienis 7.45–16.45 val.
  • Šeštadieniais 7.45–15.45 val.
  • Valstybinių švenčių išvakarėse dirba viena valanda trumpiau
  • Nedirba sekmadieniais, pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis

Kontaktai:

Nalšios muziejus, Laisvės a. 1, LT-18111, Švenčionys

Tel. (+370 387 51831)

http://www.nalsia.lt/

El. p. nalsiosmuziejus@gmail.com