Places to visitŽemaičių Kalvarija

Plungės r.

Gardai (Gardės) ( vėliau Žemaičių Kalvarija) rašytiniuose istorijos šaltiniuose pirmąkart paminėti 1253 m. Miestelis įsikūręs nuo seno apgyventoje vietovėje, kurioje stūkso piliakalnis – Šv. Jono kalnas. Varduvos upelio dešiniajame krante, jo santakoje su Pagardeniu (vėliau Cedronu) stovėjo kuršių pilis, o jos papėdėje buvo įsikūrusi gyvenvietė. Ši gyvenvietė, 1417 m. įkūrus Žemaičių vyskupiją, kaip ir netoliese esantys Alsėdžiai, buvo atiduota Žemaičių vyskupo nuosavybėn. XVI a. pabaigoje buvusios gynybinės pilies vietoje pastatyta Šv. Jono Krikštytojo koplyčia.

1619 m. Žemaičių vyskupas St. Kiška prie šios koplyčios įsteigė parapiją. 1637 m. į Gardus vyskupo Jurgio Tiškevičiaus kvietimu atvyksta dominikonai, kuriems pavedama rūpintis parapija. 1639 m. Garduose įsteigiamas dvidešimties stočių Kryžiaus kelias. 1644 m. Kryžiaus kelio koplyčioms – Kalvarijoms popiežius Urbonas VIII suteikia visuotinius atlaidus. XVII a. pirmojoje pusėje į Gardus iš Romos pargabentas Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas Lietuvoje ir už jos ribų ima garsėti stebuklingomis malonėmis. Plūstantys maldininkai į Kalvarijas nulėmė naujo pavadinimo šiai vietovei atsiradimą – vyskupas Jurgis Tiškevičius maldininkų pamėgtą vietą pavadino Naująja Jeruzale, tačiau, šiam vardui neprigijus, ilgainiui ji imta vadinti Žemaičių Kalvarija.

Garsioji Žemaičių Kalvarijos šventovė tapo Vakarų Lietuvos piligrimų centru ir tokiu išlieka iki šiandien. 1988 m. gegužės 6 d. popiežius Jonas Paulius II Žemaičių Kalvarijos bažnyčią pakėlė į bazilikų rangą.

2006 m. spalio 8 d. stebuklingasis Švč. M. Marijos paveikslas vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, jam suteiktas Krikščioniškųjų šeimų Karalienės titulas. 2007 m. Žemaičių Kalvarijos šventovė tapo vienu iš Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų.

Ant vaizdingų kalvų įsikūrusiame miestelyje ir jo apylinkėse gausu pažintinių, gamtinių, kultūros paveldo objektų.


The town has preserved the network of roads and streets that was characteristic of 9th-13th centuries, and also many archaeological, architectural, art, sacred and other valuables of cultural heritage and nature; the town is known for an impressive relief.

In the 4th decade of the 17th century, the bishop Jurgis Tiškevičius founded the first in the Great Duchy of Lithuania Path of Cross with 19 chapels, built a new church of Mary and entrusted all this to Dominican monks. The custom of unique trips to Indulgenced Feasts, called Didžioji Kalvarija (Great Calvary) that take place in the first decade of July have become popular immediately together with the custom of Walking the Mountains. The catholic temple has become famous, and the town slowly became renamed into Kalvarija (Calvary). In 1664, the Dominicans opened a school and maintained it properly, this school even reached a gymnasium status at the beginning of the 19th century. Simonas Daukantas, Motiejus Valančius and other enlightened people from Žemaitija used to study here.

 

Žemaičių Kalvarijos miestelis

Plungės r.

Tel. ekskursijų užsakymo +370 674 20 400

El. p. gardai@bendruomenes.lt

www.zemaiciukalvarija.lt/

Filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=iwl5IhDbv8Y

 

               

Plungės turizmo informacijos centras, BĮ

www.visitplunge.lt