Places to visitKartenos piliakalnis

Kretingos r.
Pasiekiamas Kartenos-Budrių keliu nuo sankryžos į Kalniškius pavažiavus 450 m Budrių link, pasukus į dešinę (Š) ir pavažiavus lauko keliuku 300 m (yra priešais).
Kartenos piliakalnis, dar vadinamas Pilale, Pilimi, yra 1 km į pietus nuo Kartenos miestelio, Minijos kairiajame krante, Salantų regioniniame parke. Kartenos piliakalnis datuojamas I tūkst. viduriu- XIII a.
Iš šiaurės ir vakarų piliakalnį juosia Minijos, iš rytų - bevardžio upelio slėnis, pietuose yra aukštuma. Šlaitai statūs, apie 30 m aukščio. Viršutinė 6-7 m aukščio šlaitų dalis stati, išlyginta. Piliakalnis buvo gerai įtvirtintas. Aikštelės pietiniame pakraštyje išliko du pylimai ir du grioviai Į pietus nuo piliakalnio yra senovės gyvenvietė, kurioje 2,5 ha plote rasta grublėtosios keramikos. 1,5 km į šiaurės rytus nuo Kartenos miestelio yra Martynaičių piliakalnis, o į rytus - senesnis už Kartenos piliakalnį Gintarų piliakalnis, senovės gyvenvietė ir kapinynas. Netoli piliakalnio yra Kartenos akmuo su „karvės pėda“, vadinamas Laumės akmeniu.
Piliakalnyje stovėjo 1253 m. minima kuršių pilis Kartena. Kuršo vyskupui ir Livonojos ordino magistrui besidalinant užkariautas žemes, 1253 m. pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėta Kartena (Cartine).
Legenda byloja, kad ant kalno prie Kartenos didelė pilis stovėjusi, kurią valdė žemaičių karalius. Ją ne kartą puolė rusai ir švedai. Esą, tų kovų metu atsiradęs ir Kartenos vardas. Sykį nesutardami kam priklauso pirmumo teisė pulti pilį, švedai ir rusai susikovę tarpusavy. Nuo pilies kuorų stebėdamas slėnyje įsiplieskusį mūšį, žemaičių vadas sušukęs savo pavaldiniams: „Veizėkiet, karė tenaa!” („Žiūrėkite, karas tenai!“). Nuo to laiko, esą, vietovė vadinama Kartena.

Manoma, kad IX-XIII a. Kartena buvo svarbus kuršių Ceklio žemės gynybinis ir administracinis centras, įėjęs į Vakarų Žemaitijos pilių ir įtvirtintų gyvenviečių grandinę. Šiai tvirtovei teko atlaikyti ne vieną priešo antpuolį, tačiau XIII a. viduryje ji nesugebėjo atlaikyti kryžiuočių puolimo ir 1263 m. buvo sudeginta.

Kartenos sen., Kretingos r.