Lankytinos vietosŠvenčiausiosios Širdies pranciškonių misionierių kongregacija

Kretinga
1995 m. rugpjūčio 23 d. Švenčiausiosios Širdies pranciškonės misionierės atvyko į Lietuvą, kad liudytų brolišką pasauliečių ir pašvęstųjų  gyvenimą pagal pranciškonišką dvasingumą.
      Šiuo metu seserys Pranciškonų ordino gimnazijoje dėsto tikybą, medicininį išsilavinimą turinčios seserys lanko senelius, sergančius žmones neturtingose šeimose. Pagrindinis seserų tikslas – melstis, kad žmonės priimtų Gerąją naujieną ir suvoktų Jėzų kaip tikrąjį žmonijos Išganytoją. Todėl Švenčiausiosios Širdies pranciškonės misionierės didelį dėmesį skiria vaikų ir jaunimo ugdymui (vadovauja Jaunimo eucharistinio sąjūdžio (JES) veiklai – kitaip vadinamiems pranciškučiams), ligonių ir neturtingų šeimų lankymui, aktyviam dalyvavimui parapijos gyvenime.
      Švenčiausiosios Širdies pranciškonės misionierės užsiima ir kita veikla. Kiekvieną trečiadienį 19.00 – 21.00 val. bendruomenėje vyksta pamaldos jaunoms šeimoms palaikyti. Penktadieniais 19.00 – 21.00 val. renkasi grupė Motinos maldai, motinos meldžiasi už savo ir viso pasaulio vaikus. Vieną kartą per mėnesį melstis ir dalyvauti šv. Mišiose atvyksta neįgaliųjų grupės. Antrąjį mėnesio sekmadienį 15.00 – 20.00 val. koplyčioje vyksta adoracija už skirtingus pašaukimus.
Adresas: Vilniaus g. 3, LT – 97129 Kretinga
Tel. 8 445 55108
El. paštas: fmsc.lt@gmail.com