Lankytinos vietosŽagarės miško veimutinė pušis

Joniškio r.
Pušis auga Žagarės miško Žagarės botaniniame-zoologiniame draustinyje 49 kv. 15 skl. Mokslinis medžio pavadinimas – veimutinė pušis (Pinus strobus). Kamieno apimtis 1,3 m aukštyje – 2,3 m, skersmuo 1,3 m aukštyje – 0,73 m, medžio aukštis – 29,5 m. 2007 metais paskelbta botaniniu gamtos paveldo objektu.
Savaiminė rytinėje Šiaurės Amerikos dalyje. 1705 m. Veimuto ji buvo atvežta į Angliją, o vėliau paplito kituose Europos kraštuose. Tinkamiausias dirvožemis yra drėgnokas priesmėlis arba priemolis. Nepakenčia stovinčio vandens ir sausros, kalkių gausumas dirvožemyje neigiamai atsiliepia jos augimui. Jautri miestų dūmams, smarkiai puolama serbentinės veimutrūdės, kurios tarpiniai maitintojai yra serbentai ir agrastai. Tėvynėje veimutinė pušis sudaro grynus medynus, o derlingesniame dirvožemyje auga su balzaminiu kėniu, kanadine cūga ir lapuočiais. Medynai labai produktyvūs, vienas hektaras priaugina 6-12 ktm medienos per metus. Mediena minkšta, lengva, labai sakinga, naudojama celiuliozei, fanierai, degtukams, interjerui. Medis plačiai paplitęs parkuose, miškuose jos platesniam įveisimui rimta kliūtis yra serbentinė veimutrūdė, kuri masiškai sunaikina arba sužaloja visai jaunas ir subrendusias pušis.