Lankytinos vietosAkmenynės Šv. kūdikėlio Jėzaus bažnyčia

Šalčininkų r.

Kaip unitų bažnyčia minima 1830 metais Turgelių bažnyčios vizitacijoje. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1928 metais, o 1945 m. buvo įkurta parapija.

Bažnyčia aukšta, vienanavė, fasadinėje pusėje turi išsikišusį keturkampį bokštą. Bažnyčios interjeras nėra labai turtingas, bet turi kelis dailės paminklus. Vienas iš jų – 1834 m. A. Valinavičiaus nutapytas paveikslas „Marijia Sopulingoji“. Kultūros paminklų sąraše – šventoriaus, aptverto akmenine sienele, vartų geležiniai ornamentuoti kryžiai. Taip pat yra 2 medinės XIX a. Angelų skulptūros.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W KAMIONCE

Jako kościół unicki wspomniany jest podczas wizytacji w kościele w Turgielach w 1830 r. Obecny kościół wzniesiony w 1928 r., a w 1945 r. założono parafię. Wysoki, jednonawowy kościół, w którym ze strony fasady jest czworokątna wieża. Wystrój wnętrza nie jest zbyt bogatym, jednak zawiera kilka zabytków z dziedziny sztuki. Jeden z nich – obraz Matki Boskiej Bolesnej z 1834 r., którego autorem jest A. Walinawiczius. W liście zabytków kulturowych – żelazne krzyże, zdobione ornamentem, znajdujące się na cmentarzu, otoczonego ścianką kamieną. Także są dwie rzeźby Aniołów z XIX w.

ST. THERESA OF THE INFANT JESUS CHURCH IN AKMENYNĖ

As a Greek Catholic confession church it was mentioned in 1830 Turgeliai Church visitation. The present church was bilt in 1928 and in 1945 the parish was created. The church is high and has one nave, in the Frontpage of the church there is a quadrangular tower. The interior of the church is not very rich, but has a few art monuments. One of them is the painting „The Painful Mother Mary“ created by A. Valinavičius in 1834. The ornamente iron crosses of churchyard‘s Stony wall gate and 2 wooden XIX century Angels sculptures also belongs to cultural heritage monumento list.

Akmenynė, Šalčininkų r.

Šalčininkų r. savivaldybės administracija, informacijos, kultūros ir turizmo skyrius

 

http://www.turizmas.salcininkai.lt/

 

Tel. (8 380) 30166