Lankytinos vietosAleksandrijos Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia

Skuodas
Vyskupas Motiejus Valančius rašo, kad kunigaikštis Pranciškus Sapiega 1778 m. Truikiniuose pastatė koplyčią ir ją aprūpino.
    Kai kas mano, kad pirmąją koplyčią Truikiniuose pastatęs Aleksandras Sapiega ( 1660 – 1667) ir jai savo vardą davęs.
    Aleksandrijos koplyčia buvo Skuodo bažnyčios filija. 1841 m. jai priklausė 1 valakas žemės, 3660 s. rb. Pinigų, klebonas Pranciškus Katkovskis gaudavo 219,60 rb. Metinės algos.
    1864 m. tikintieji savo lėšomis ir darbu pastatė naują Jėzaus Nukryžiuotojo vardo akmeninę bažnyčią, kurią vysk. Pr. Karevičius 1918m. perkonstravo. Šio šimtmečio pradžioje Truikinams suteiktos parapijos teisės, priklausė Skuodo dekanatui. 1938 m. apjungė 2180 katalikų. Truikiniuose ilgus metus klebonavo kunigas Jonas Tėvainis.

www.skouds.lt