Lankytinos vietosBurvelių alkakalnis

Panevėžio r.

Gražiame gamtos kampelyje, Nevėžio kairiajame krante, dunkso Burvelių alkakalnis. Paslaptingam mitologiniam objektui grožio suteikia ir staigus Nevėžio vingis, upės paplautas status šlaitas ir vos matomos mūrinio statinio liekanos. Alkakalnis vadinamas Koplyčkalniu. Tokį vardą jis gavo nuo kadaise čia stovėjusios koplyčios, kuri buvo pastatyta tragiškai žuvusio (nukrito su arkliu nuo stataus skardžio į upę) bajoraičio Mlečkos atminimui. Reformacijos metu išgarsėję Mlečkos valdė šalia alkakalnio buvusį Daniliškio dvarą.
 Senovėje lietuviai alkakalniuose atlikdavo stabmeldiškas apeigas. Burvelių alkakalnis – ir dabar mėgstama žmonių vieta per Jonines.