Lankytinos vietosDauginčių kaimas ir jo apylinkės.

Kretingos r.
Dauginčių kaimas įsikūręs vaizdingame Minijos upės slėnyje, kur įsteigtas Minijos kraštovaizdžio ir Minijos ichtiologinis draustiniai. Minija – didžiausia vakarų Žemaitijos upė – ypač vingiuota ir slenkstėta, į ją įteka Mišupės, Salanto upės, o slėnis išraižytas gausybe šaltinių, raguvų. Minijos skardžiuose gausu atodangų, nuo kurių atsiveria nepakartojami reginiai. Viena tokių – Dauginčių atodanga, dar vadinama Lietuvos Šveicarija.
 Minijos kairiojo kranto terasoje Šilpelkės miške įrengtos Dauginčių kaimo senosios kapinės (Maro kapeliai, Senkapiai), kuriose žmonės palaidoti maro ir kitų epidemijų metais. XVIII a. pab. pradėjus laidoti tik parapijų kapinėse, iki XX a. vidurio senosiose kapinaitėse buvo užkasami nekrikštyti mirę kūdikiai, savižudžiai, neatpažinti skenduoliai ir pan. Nuo seniausių laikų jose buvo statomi kryžiai, koplytėlės. Iki šių dienų per gegužines pamaldas gyvieji susirenka kapinėse, meldžiasi už mirusius protėvius, gieda giesmes.
        Priešais kapines iškilęs Dauginčių piliakalnis, vadinamas Pilale, Mėnulio kalnu, o Minijos ir Slinkupio santakos kyšulyje stūkso mišku apaugęs kitas Dauginčių piliakalnis, vadinamas Pilimi.