Lankytinos vietosDruskininkų Švč.Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Druskininkai
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios istorija

1841 – 1844 metais Druskininkuose buvo pastatyta pirmoji mūrinė bažnyčia. Šioje bažnyčioje apie 1877 metus vargoninkauti pradėjo iškilaus lietuvių kompozitoriaus ir dailinininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tėvas Konstantinas Čiurlionis. Istoriniai prisiminimai byloja, kad pats kompozitorius retkarčiais prie vargonų pakeisdavo savo tėvą. Beje, pirmoji bažnyčia savo formomis labiau priminė stačiatikių, o ne katalikų maldos namus. Įdomu tai, kad šioje Druskininkų bažnyčioje susituokė 1863 metų sukilimo vadas Liudvikas Narbutas.

1912 metais lenkų architektas Stefanas Šileris (Stefan Szyller) parengė naujos bažnyčios projektą. Druskininkų bažnyčios statybas fundavo kunigas Boleslovas Valejka. Naujieji maldos namai buvo statomi aplink senąją bažnyčią – pastačius naująją bažnyčią, senoji buvo nugriauta. Pirmojo Pasaulinio karo metais statoma Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia buvo apgriauta, nepaisant to, 1931 metais nauja neogotikinio stiliaus bažnyčia buvo pabaigta.

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos bažnyčią puošia įvairūs dailės paminklai: molbertinė tapyba – „Marija su kūdikiu ir Šv.Jonu krikštytoju“, „Šv. Antanas“, „Šv. Augustinas“, „Šv. Bonaventūras“, „Nuplaktas Kristus“, „Šv. Juozapas“, „Trys Karaliai“, „Marija Škaplierinė“, „Šv. Jonas Labdarys“, „Kūdikėlio pagarbinimas“; skulptūra – „Nukryžiuotasis“, A. Česnulio „Rūpintojėlis“. Taip pat viduje spindi F. Valaičio vitražai, virš altoriaus įkomponuoti druskininkiečio G.Šatūno vitražai “Šv.Kazimieras” ir “Palaimintasis Jurgis Matulaitis”. 1991 metais bažnyčios fasade pastatyta menininko K. Patamsio sukurta skulptūra „Jėzus laimina“.

Naująją Druskininkų bažnyčią buvo pamėgęs Lenkijos maršalka Jozefas Pilsudskis. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos kunigo Juozo Vaičiūno dėka klebonijoje dažnai lankydavosi kalbininkas Juozas Balčikonis, poetas ir prozininkas Vincas Mykolaitis – Putinas, bibliografas Vladas Abramavičius, skulptorius Rapolas Jakimavičius ir daugelis kitų žinomų Lietuvos visuomenės veikėjų.

Kontaktai
Vilnius al. 1, 66119, Druskininkai
http://www.druskininkubaznycia.lt
Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras
http://info.druskininkai.lt/new/lt/
Tel.: (+370 313) 60800