Lankytinos vietosKlovainių Šv. Trejybės bažnyčia

Pakruojo r.

1621 m. Jeronimas Valavičius pastatė pirmąją medinę Romos katalikų bažnyčią. 1854 m. parapijiečių lėšomis ir klebono rūpesčiu Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia iš pagrindų atnaujinta ir pristatytas bokštas. Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia randasi rytinėje Klovainių miestelio dalyje, Daugyvenės upės dešiniajame krante, dabartinėje Pušaloto gatvėje. Iš šiaurės prie šventoriaus glaudžiasi klebonija (buvusi špitolė). Rytinę pusę saugo nedidelis parkelis su seniausiu rajono ąžuolu, kuriam jau daugiau nei 500 metų.

 

Bažnyčios adresas: Pušaloto g. 9, 83205 Klovainiai, Pakruojo r.

 tel. (421) 44442  

http://siauliuvyskupija.lt/dekanatai-ir-parapijos-2/pakruojo-dekanatas/