Lankytinos vietosKristaus Karaliaus paminklas

Skuodo r.

Kristaus karaliaus paminklas stovėjo Notėnų kaime, rytinėje jo dalyje. Paminklas pastatytas 1932 m. šaulių organizacijos. Tai paminklas, susidedantis iš dviejų dalių: betoninio postamento, ant kurio pastatyta iš akmens nukalta laiminančio Kristaus skulptūra. Pastamentas susideda iš reljefo su įrašu: :Ir šviesa/ir tiesa/mūs žingsnius telydi/. 1922 – 1932 m. L. S. Š. Notėnų šaulių būrys.
    Paminklas per bolševikų ir vokiečių okupaciją išliko, o 1962 m. per masinį tokių paminklų naikinimą sunaikintas.
    Paminklo griovimo organizatoriai buvo L. Adomausko kolūkio tuometinis pirmininkas Jacevičius Napoleonas, Izidoriaus (miręs) ir partinės organizacijos sekretorius Stončaitis Juozas, Prano. Jų įsakymu traktoriumi buvo nuversta Kristaus skulptūra, kuri buvo paskandinta čia pat už kalnalio esančio Barzdžių (ar Mesėdžių) upelyje. Tik vietinių žmonių iniciatyva (Šlepavičiaus iš Šliktinės) ši skulptūra nakties metu buvo ištraukta iš upelio ir pargabenta į Notėnų bažnyčią. Čia ji ilgą laiką buvo padėta koplyčioje. Vėliau pastatyta bažnyčios šventoriuje, kur stovėjo iki atgimimo laikotarpio. Tik 1989 m., kilus paminklo atstatymo idėjai, ši skulptūra vėl buvo perkelta į anksčiau buvusią vietą. Paminklo atstatymo įdėją pirmasis Notėnuose iškėlė pensisninkas, kolūkio malūnininkas Razgus Donatas, kuriam šią mintį užminė Antano Turausko laiškas iš Kauno. Atstatant paminklą, aktyviai dalyvavo Razgus Donatas, kolūkio vairuotojas Benetis Antanas, meistras Mažeika Kazys ir kaip paminklo fundatorius Notėnų kolūkio pirmininkas Kazlauskas Rimantas.
    Paminklą pradėjo statyti 1989 metų pavasarį, o pabaigė 1989 m. liepos mėnesį. Atstatant paminklo postamentą, buvo padėtas akmuo, kurį nulygino ir iškalė žodžius „Ir šviesa/ ir tiesa mūs/ žingsnius telydi.“ Meistras iš Sedos Raštikis Vladas. Atstatyme dalyvavo Notėnų kolūkio kolūkiečiai, kurie talkino vadovaujami kolūkio pirmininko R. Kazlausko. Atidengė paminklą ir pašventino 1989 m. rugpjūčio 27 dieną per Marijos Karalinės atlaidus. Tai autentiškas, istoriškai svarbus paminklas.


 


www.skouds.lt