Lankytinos vietosLaisvės kovų muziejus, Utenos kraštotyros muziejaus padalinys

Utena

Laisvės kovų muziejus 2015 m. įsikūrė buvusioje Utenos siaurojo geležinkelio stotyje. Čia įrengta moderni ir interaktyvi ekspozicija, pristatanti siaurojo geležinkelio Panevėžys–Švenčionėliai istoriją, kalbanti apie skaudų Europos padalijimą pagal slaptų protokolų susitarimus 1939 metais, apie Lietuvos sovietinę okupaciją ir aneksiją, apie lietuvių prievartinį dalyvavimą Antrajame pasauliniame kare, tremtį, pokario rezistenciją, kolūkių kūrimą Utenos krašte. Jautriai papasakota vieno mažo šalies kampelio istorija – tai galimybė per ją pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir Europos valstybių praeitį.

Muziejaus ekspozicija atskleidžia pagrindinius 1940–1965 m. Utenos krašto ir Lietuvos įvykius, juos palyginant su gyvenimu už geležinės uždangos. Muziejuje išdėstyti Rytų ir Vakarų Europos skirtumai leidžia tautoms viena kitą labiau pažinti, suartėti.

Siūlomos ekskursijos:

Apžvalginė ekskursija – „Ketvirtis amžiaus okupacijos (1940–1965)“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 60 min.)

Teminės ekskursijos:

„Utenos krašto gyventojai lageriuose ir tremtyje“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 40 min.),

„Partizaninis karas Utenos krašte“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 40 min.)

„Kolektyvizacija Utenos krašte“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 40 min.),

„Siaurojo geležinkelio Utenoje istorija“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 40 min.).

Siūlomi edukaciniai užsiėmimai:

Edukacinis užsiėmimas „Išgyventi tremtį“ (skirta 4–12 klasių mokiniams, trukmė 45 min.),

Edukacinis užsiėmimas „Vienų vieni“ (skirta 1–10 klasių mokiniams, trukmė 45 min.),

Edukacinis užsiėmimas „Partizanai ir jų rėmėjai“ (skirta 4–8 klasių mokiniams, trukmė 45 min.),

Edukacinis užsiėmimas „Filmo „Gyveno senelis ir bobutė“ peržiūra ir aptarimas (skirta 1–8 klasių mokiniams, trukmė 45 min.).

Tradiciniai renginiai:

Gedulo ir vilties diena minima kasmet birželio 14 d. Skaitomos tremtinių pavardės, vyksta minėjimai, koncertai. Taip pat kasmet vyksta partizanų pagerbimo renginiai, minimi partizanų jubiliejai, svarbios partizanų karo datos.

Daugiau informacijos www.utenosmuziejus.lt

Bilietą galite įsigyti padalinyje ir www.tiketa.lt

Darbo laikas:

Antradieniais–penktadieniais 13–17 val., šeštadieniais 9–13 val.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.

Adresas: Stoties g. 39, Utena.

Kontaktai: tel. (8 670) 79 217

El. p. regina.zapolskiene@utenosmuziejus.lt

http://www.utenosmuziejus.lt/apie-muzieju/padaliniai/laisves-kovu-muziejus

https://www.facebook.com/utenoslaisveskovumuziejus/

Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus vadovė – Regina Zapolskienė

R. Zapolskienės informacija

D. Urbonienės nuotraukos

--