Lankytinos vietosLeonpolio dvaras

Ukmergės r.
Leonpolio dvaro rūmai stovi apie 4 km į pietvakarius nuo Ukmergės, dešiniajame Šventosios krante. Žemės jau nuo XVI a. priklausė Daumantų-Siesickių giminei. Kai valdos perėjo Radviloms, čia buvo pastatyti rūmai. Tai buvo vienaukštis pastatas su aukštais pusrūsiais, kvadratinės formos. Viename sparne buvo gyvenamosios, kitame - tarnų ir ūkio patalpos. Rūmų kiemas aptvertas mūrine tvora, turėjusia gynybinės sienos požymių. 1812 m. taip vadinamoji pilaitė buvo susprogdinta ir kiek vėliau Radvilų vėl atstatyta: senas pastatas naujai išmūrytas, pastatyti kaminai ir gonkos, įrengtos pusrūsio patalpos ir langai jose, pastogėje įrengti "gotikiniai" langai. Tokia rūmų planinė struktūra liko iki dabar. Iki 1869 m. perstatyti ir ūkio pastatai. 1908 m. dvaro rūmų kompleksą pasidalino Tiškevičių vaikai. 1912 m. dvaras parduodamas Taidai Radvilaitei. Po 1922-ųjų žemės reformos Radvilos nesugebėjo išlaikyti dvaro ir pardavė jį medicinos daktarui Mykolui Deveniui. Dvare buvo įkurtas pavyzdinis ūkis, veikė spirito gamykla, garinė pieninė. Pokario metais dvare buvo pradinė mokykla ir biblioteka. Dabar dvarą bandoma pritaikyti turizmui.