Lankytinos vietosLietuvos etnokosmologijos muziejus

Molėtų r.

Etnokosmologijos idėja gimė Molėtų rajone, ant Kaldinių kalvų. Pagrindiniai jos autoriai buvo tuometiniai Astronomijos observatorijos personalo vadovas dr. Gunaras Kakaras ir Puslaidininkių fizikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis dr. Libertas Klimka – didelis etninės kultūros entuziastas. G. Kakaro dangus ir L. Klimkos etnologija palengva rado bendrus sąlyčio taškus – lietuvių tautos sąsajas su dangumi, Saule, Mėnuliu, žvaigždėmis. Tai ir buvo etnokosmologijos ištakos – tiek pačios sąvokos, tiek būsimo muziejaus.

1990 metų kovo 15 d. Mokslų akademijos prezidiumo nutarimu ir buvo įstegtas Etnokosmologijos muziejus, kaip atskiras eksperimentinės laboratorijos “Eksma” padalinys. Vėliau, Mokslų Akademijos teikimu, pasikeitė Etnokosmologijos muziejaus steigėjas – juo tapo naujoji Kultūros ir švietimo ministerija, o muziejus gavo naują pavadinimą – Etnokosmologijos centras. Neilgai trukus ministerija išsiskyrė į dvi ir Etnokosmologijos centras perėjo Kultūros ministerijos žinion. Nuo 1995 metų buvome sugrąžinti prie pirminio pavadinimo ir tapome respublikinės kategorijos Lietuvos etnokosmologijos muziejumi. 2007 – 2008 metais atlikta rekonstrukcija, finansuota pagal Europos Struktūrinių fondų paramos sutartį „Lietuvos etnokosmologijos muziejaus turistinio komplekso paslaugų plėtra“ ir muziejus įgijo dabartinę išvaizdą.
Lietuvos etnokosmologijos muziejuje organizuojamos dieninės ekskursijos, Saulės stebėjimai, naktinio dangaus objektų stebėjimai per teleskopus, priimami jaunavedžiai, organizuojami renginiai. Čia esant giedram naktiniam dangui galima pažvelgti į žvaigždes per vieną iš didžiausių visoje Europoje teleksopų, skirtų visuomenei.
Daugiau informacijos telefonu 8 383 45424, www.etnokosmomuziejus.lt