Lankytinos vietosLietuvos teatro, kino ir muzikos muziejus

Vilnius
Teatro muziejus įkurtas 1926 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, B. Sruogos ir V. Krėvės-Mickevičiaus iniciatyva.  1936 m. buvo perkeltas į Valstybės teatrą (vadovu paskirtas šio teatro aktorius Stasys Pilka). Karo metais muziejaus eksponatai buvo išblaškyti. Tik 1946 m. įkurta Lietuvos teatro draugija susirūpino muziejaus eksponatų likimu. Atkuriamieji darbai tęsėsi iki 1957-ųjų. 1964 m. pavadintas Teatro ir muzikos muziejumi, buvo perduotas Lietuvos dailės muziejaus žinion. 1992 m. Lietuvos dailės muziejaus padalinys tapo atskiru Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi 1996 m. muziejus persikėlė į rekonstruotus Mažuosius Radvilų rūmus, Vilniaus g. 41.
Šiuose rūmuose  1795 - 1810 veikė viešasis Vilniaus miesto teatras, o įvairios trupės ten vaidino iki 1845 metų. Tai  XV - XVII a. architektūros paminklas, pastatytas sujungus penkias gotikos laikotarpio valdas. Tyrimai rodo, kad XVII amžiuje tai buvo puošnūs rūmai su galerija ir dviaukšte arkada kiemo fasade, kad juose meistriškai buvo įkomponuoti gotikiniai pastatai.

Daugiau informacijos