Lankytinos vietosLino verdenė

Švenčionių r.

Lino verdenė yra pušynu apaugusios kalvos, kurios aukštis 15-17 m, šlaito apatinėje dalyje, arti Sėtikio ežero (6-10,5 m nuo jo). Aukščio skirtumas tarp šaltinio ir Sėtikio ežero lygio - 0,85 m. Šaltinio absoliutinis aukštis apie 171,2 m. Šaltinis yra krentantis, jo išeiga sutelkta, nemigruoja. Šios išeigos (duburio) ploto ilgis 1,5-1,8 m, plotis 0,45-0,5 m ir talpinasi pasagos formos baseinėlyje, kuris nuo ežero pusės patvenktas akmenine sienele ir yra 40-47 cm gylio. Dugnas kietas (smėlis su nedideliais rieduliais), daug kur pasidengęs žaliadumbliais ar rudadumbliais. Vanduo iš baseinėlio persilieja per akmeninės sienelės viršų ir nuteka į Sėtikio ežerą 15-20 cm pločio ir apie 8 cm ilgio sekliomis trimis vagomis. Likusi, aukštesnė, t.y. virš šaltinio išeigos duburio esanti sufozinio cirko dalis yra priaugusi vešlios žolės, daug čia želia asiūklių ir kitokių vandens augalų.

Šaltinio vanduo skaidrus, bespalvis, bekvapis, jo skonis šiek tiek primena pelkių su geležimi vandenį. Vandens temperatūra siekia +7,5°C (1990-08-14), +7,6°C (1990-09-11) ir +8,0°C (1999-06-03). Žiemą neužšąla. Bendra mineralizacija - 225,4 mg/l. Tai gėlas, vidutinio kietumo, pagal cheminę sudėtį hidrokarbonato magninis kalcio vanduo. Lyginant su gėlo geriamojo vandens kokybės standartais (maksimaliai leistinomis komponentų koncentracijomis), šio šaltinio vanduo turi maždaug 3,3 karto didesnį geležies kiekį. Lino verdenės šaltinio debitas yra 5,88 l/s arba 507,67 m³ per parą. Anksčiau iš šaltinio vanduo veržėsi smarkiau, o sumažėjo po apylinkinių teritorijų melioravimo. Iš lauko akmenų sumūryta nauja 30 cm pločio ir 60 cm aukščio patvankos sienelė (anksčiau buvo medinė) su 3 latakais viršuje, kurie yra iš bazaltinio pjauto akmens. Sufozinio cirko šlaito apatinė dalis sutvirtinta įspaustais į minkštą gruntą 20-30 cm skersmens rieduliais, kurių didžioji dalis yra po vandeniu. 
Senesni žmonės pasakoja, kad šlaite, aukščiau Lino verdenės, kur yra likusi gana lygi vieta, maždaug prieš 50 metų stovėjo trobelė, kurioje kažkokia moterėlė už pinigus pardavinėjo šaltinio vandenį. Tokiu būdu ji prisitaupė tiek pinigų, jog už juos kažkur nusipirko gerą namą.

Sirvėtos regioninio parko direkcija

Šventos k.

www.sirveta.lt