Lankytinos vietosPagramančio atodanga

Tauragės r.

Pagramančio atodanga - tai skardis kairiajame Akmenos krante, įspūdingoje upės kilpoje, Pagramančio miestelio šiaurinėje dalyje. Atodangos aukštis – 29–31 m, o ilgis palei upę – 203 m. Akmenos slėnio atodangų vertė – tai viduriniojo ir viršutiniojo ledynmečių (pleistoceno) pjūvis. Tai lyg atversta ledynmečių knyga, kurios puslapius sudaro moreninio priesmėlio, smėlio, aleurito ir molio sluoksniai, palikti Lietuvą dengusių ledynų. Atodangos – beveik 200 tūkstantmečių Pagramančio apylinkių ir pietinio Žemaičių aukštumos šlaito geologinė istorija.

Pagramantis Outcrop

The Pagramantis Outcrop is a cliff on the left bank of Akmena, situated on the breath-taking loop of the river, in the northern part of Pagramantis town. The cliff is 29–31m high, and the length along the river is 203m. The value of Akmena River Valley outcrops is a section of the Middle and Upper Pleistocene. This is like an open book of the ice ages, the pages of which cover the layers of moraine sandy loam, sand, silt and clay resulting from the glaciers that once covered Lithuania. These outcrops show the geological history of almost 200000 years of Pagramantis area and the southern slope of Samogitian Highland.

 

Tauragės krašto muziejaus turizmo informacijos centras

 

www.taurageinfo.lt

 

Tel. (8 685) 34705