Lankytinos vietosPoeto Butkų Juzės gimtinė

Klaipėdos r.

Šiandien poeto gimtinės vietą Pažvelsio kaime žymi plačiašakis kaštonas ir koplytstulpis. Šioje vietoje 1893 m. gimė Juozas Butkus (1893 – 1947). Baigęs pradžios mokyklą pradėjo daraktoriauti, vėliau išvyko į Liepoją. Ten įsteigė artistų mėgėjų būrelį, leido laikraščius. Įstojęs į Telšių gimnaziją pasinėrė į aktyvią visuomeninę veiklą. Po Pirmojo Pasaulinio karo išvyko studijuoti į užsienį, vėliau pasitraukė į JAV. 1926 m. grįžęs į Lietuvą Aukštkalviuose pradėjo ūkininkauti. Sovietmečiu direktoriavo "Alkos" muziejuje, dėstė Klaipėdos tuometiniame mokytojų institute.

Per savo kūrybinį laikotarpį Butkų Juzė išleido keletą poezijos rinkinių: "Žemės liepsna", Verkiančios rožės", "Paparčio žiedas", sukūrė scenarijus mėgėjiškam žemaitiškam teatrui "Užsipelnė diplomą", "Palaidūnas", "Audronė". Taip pat poetas vertė grožinę literatūrą iš vokiečių ir rusų kalbų.