Lankytinos vietosRadviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia su varpine

Radviliškis


Bažnyčia yra Radviliškio miesto centre, šalia jos stovi architektūrinis paminklas – senosios bažnyčios medinė varpinė. Tai liaudies architektūros formų 5 tarpsnių, aukšta varpinė, statyta 1876 metais. Apatinis varpinės bokštas yra mūrinis, žemesnis už kitus, su durimis, langais ir piliastrais. Viršutinieji tarpsniai turi po langą su trikampėmis arkomis kiekvienoje sienelėje. Varpinės penktasis aukštas yra be sienų, lyg ir galerija su ornamentuotais stulpais ir baliustrada.
1597 metais pirmą kartą paminėta senoji Radviliškio bažnyčia, 1619 metais įkurta parapija. 1769 metais kunigas K. Ausėnas su parapijiečiais pastatė naują medinę bažnyčią, kurią 1789 metais pašventino pavyskupis A. Koscia. 1868 metais bažnyčią sunaikino gaisras, kuris ištirpdė net varpus. 1870 metais klebonas kun. Juozapas Bartkevičius pastatė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią.
Senoji Radviliškio bažnyčia sudegė per Antrąjį pasaulinį karą. Dabartinė bažnyčia įrengta 1945 metais vokiečių belaisvių statytame pastate. Perstatyta 1987 metais parapijiečių ir tuometinio klebono, kunigo Liongino Vaičiulionio pastangomis.
Dabartinės bažnyčios išorinė architektūra nėra nuosaiki. Tai tik visokių priestatų ir frontonų mišinys. Vietoj buvusios mūrines šventoriaus sienos užtverta metalinė tvora.
1989 metais prie Radviliškio bažnyčios varpinės pastatyti trys kryžiai – paminklas stalinizmo aukoms atminti (paminklą – kompoziciją kūrė V. Vaicekauskas, E. Gaubas ir A Dovydaitis)


Maironio g. 10, 82133 Radviliškis
Telefonas: (8-422) 51083


Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo parapija
Facebook
Radviliškio turizmo informacijos centras
www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/radviliskiotic