Lankytinos vietosVilniaus Išganytojo bažnyčia (Joanitų) prie šv. Jono brolių vienuolyno

Vilnius

1693 m. į Vilnių atvyko vienuoliai trinitoriai. Ši vienuolija įsikūrė Kryžiaus karų laikais ir rūpinosi krikščionių išpirkimu iš kitatikių nelaisvės. Į Vilnių atvyko reformuota vienuolijos atšaka. Karų su turkais laikais Lietuvos ir Lenkijos teritorijose juos ėmėm globoti karalius Jonas Sobieskis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmono bei Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos iniciatyva Vilniaus priemiestyje, Sapiegų rezidencijos teritorijoje, vienuoliams pastatyta puošni bažnyčia ir vienuolynas. Bažnyčia buvo konsekruota Švč. Atpirkėjo Jėzaus Nazariečio titulu pirmą 1716 metais.

Bažnyčia garsėjo stebuklinga Jėzaus Nazariečio skulptūra, pagaminta Romoje pagal Madride saugotą stebuklingą Ecce Homo atvaizdą (dabar skulptūra yra Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje). Tokios skulptūros buvo statomos visų trinitorių bažnyčių didžiuosiuose altoriuose.
Bažnyčios architektūra ir išlikę jos dekoro fragmentai primena trinitorių veiklą ir liudija aukštą šventovės fundatorių meninės kultūros lygį. Pagrindiniame bažnyčios fasade įkomponuota skulptūrinė grupė simbolizuoja trinitorių veiklą: du krikščionis karius, patekusius į kitatikių nelaisvę, ir juos raminantį angelą.

XIX a. trinitorių vienuolynai caro buvo uždaryti, o bažnyčios paverstos cerkvėmis. Buvo sugriauti Antakalnio trinitorių bažnyčios šoniniai altoriai ir kitos bažnyčios interjero detalės, vienuolyne įrengtos kareivinės. Tarpukariu vienuolyno pastatuose veikė universitetinė ligoninė. Sovietmečiu bažnyčioje buvo įkurtas kariuomenės sandėlis. Nuo 1993 m. vienuolyno ansamblyje veikė Vilniaus kunigų seminarija. 2000 m. čia įsikūrė Šv. Jono brolių ir seserų Šv. Jono Teologo vienuolynas, prie kurio susibūrė gyva ir veikli pasauliečių bendruomenė.


Barokinę bažnyčią suprojektavo ir papuošė stiuko lipdiniais italas Pjetras Pertis. Jam pasitraukus bažnyčios dekoravimo darbus vykdė keli skirtingų sugebėjimų menininkai. 1716 metais baigus pirminius bažnyčios dekoravimo darbus, vyskupas Povilas Ksaveras Bžostovskis ją konsekravo Švč. Jėzaus Atpirkėjo titulu.
1756 metais užbaigus dekoravimo darbus, bažnyčia vėl konsekruota Švč. Trejybės, Švč. Atpirkėjo Jėzaus Nazariečio ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo titulais.

Po 1863 m. sukilimo Maskvai uždarius vienuolyną, bažnyčia paversta į Šv. Mykolo Arkangelo cerkvę. Šiuo laikotarpiu bažnyčia nuniokota - nugriauti antrojo aukšto skliautai, paaukštintos lubos, nugriautas centrinis altorius, sunaikinta rokokinė sakykla, pastatytas utilitarių formų prieangis, uždengęs portalą.

1924 m. restauruotas bažnyčios interjeras, vėliau gražinta buvusi žibinto ir bokštų šalmų forma. Tarpukario laikotarpiu vienuolyno pastatai ir bažnyčia pritaikyti gydymo įstaigos tikslams. Čia paeiliui veikė Lenkijos okupacinės kariuomenės ligoninė ir Universiteto klinikos.

Sovietmečiu bažnyčioje buvo įkurtas karinės intendatūros sandėlis.

1993 m. vienuolyno ansamblis suremontuotas ir jame pradėjo veikti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija. Nuo 2000 m. bažnyčią aptarnauja šv. Jono kongregacijos broliai ir seserys. Nuo to laiko ansamblis vadinamas Šventojo Jono Teologo vardu.
Bažnyčia centriško aštuonkampio plano, dengta originaliu aštuonkampiu kupolu, kurio dekoras ir skulptūros visiškai dengia ir slepia būgno konstrukciją. Bažnyčios išmatavimai - 17,5 x 17,5 m. Kupolo aukštis - 34 m. Trinitorių rūpesčiu 1726 m. bažnyčios vidaus šoninėse nišose pastatyti šeši barokiniai altoriai ir rokoko formų sakykla. Centriniame altoriuje pastatyta stebuklingos Jėzaus Nazariečio ("Ecce Homo") statulos kopija (dabar perkelta į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią). XVIII a. (greičiausiai 1756 m.) bažnyčiai iš priekio pristatyti du masyvūs keturkampiai, dengti smailėjančiomis aštuonkampėmis viršūnėmis bokštai. Fasade ryškus puošnus augalinių motyvų frizas su reljefiškai pavaizduota belaisvių karių grupe (karių grąžinimu iš belaisvės rūpinosi trinitoriai).

Adresas: Antakalnio g. 27, 10312 Vilnius, Vilniaus m. sav.

Atidaryta: Ne pamaldų metu: II-V - 10-17; VI - 9-17; VII: 13-19.

Šv. Mišios:

VII – 10.00 ; 12.00
II, III, V – 18.30
VI - 11.30
I, IV – viešų šv. Mišių ir kitų pamaldų nėra

http://www.joanitai.org/