Lankytinos vietosVyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Kretingos r.
 Muziejus A. ir B. Milašių sodyboje įkurtas 1969 m. Jo įkūrimo iniciatoriai buvo tuometinis Kretingos muziejaus direktorius Juozas Mickevičius, kraštotyrininkas Ignas Jablonskis ir akademikas Adolfas Jucys. M. Valančiaus muziejaus ekspozicijoje pateikta medžiaga pasakoja apie vyskupo gyvenimą ir įvairiapusę veiklą, jo darbus 1850 - 1875 m. Eksponuojamos M. Valančiaus knygelės, asmeniniai daiktai: stalo įrankiai, sofa, skrynia, kurią 1868 m. Motiejus Valančius padovanojo knygnešiui Pranciškui Straupui (Stropui) ir kiti daiktai.
       Sodyboje stovi liaudies architektūros paminklas - M. Valančiaus XVIII a. klėtis. Penkių kamarų klėtelėje įrengtos etnografinės ekspozicijos: šeimininkės svirnelis, mergos kamara, rakandų kamara, grūdinė.

      Visus turistus pasitinka V. Majoro Palangos Juzės skulptūra, kurioje žemaitiškas tekstas visus maloniai kviečia užeiti į sodybą, aplankyti žymaus žmogaus gimtinę, susipažinti su čia esančiomis ekspozicijomis. Šiuo metu muziejaus stacionariose ekspozicinėse salėse eksponuojami 273 eksponatai, klėtelės ekspozicijose 57 eksponatai. Muziejaus sodyba papuošta septyniomis Kretingos rajono tautodailininkų sukurtomis monumentaliomis ąžuolinėmis medžio skulptūromis. Kiekviena skulptūra yra skirta kam nors paminėti: M. Valančiaus švietėjiškai veiklai, blaivybės veiklai, 1831 ir 1863 metų sukilėliams, Nasrėnams atminti ir kt. Priešais muziejų, kitoje kelio pusėje, 1995 metais pasodintas M. Valančiaus ąžuolynas (200 ąžuoliukų), pastatytas ąžuolyno kryžius. Prieš pat muziejų, ąžuolyne, stovi gražus balto akmens žemaičių vyskupo M. Valančiaus paminklas (autorius skulptorius K. Balčiūnas, architektas E. Giedrimas). Prie senovinio šulinio auga senas klevas, po teritoriją vaikštinėja išdidus povas. Šeimininkų svetingumas ir įdomūs pasakojimai – tai dar viena priežastis aplankyti šį muziejų.

  Išsamesnės informacijos apie muziejų galima rasti svetainėje www.nasrenai.lt
 

Adresas: Nasrėnų k. LT – 97330, Kūlupėnų sen., Kretingos r.
Tel. 8 445 48722
Direktorius – Algirdas Čėsna
El. Paštas: muziejus@nasrenai.lt
El. svetainė: www.nasrenai.lt
Darbo laikas: nuo trečiadienio iki sekmadienio – 9 – 17 val.