Apmeklēšanas vietasČeslovo Milošo gimtinė / rezidencinis konferencijų centras

Kėdainių r.

Poetas, rašytojas, Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas gimė Šeteniuose, kukliame mamos Veronikos tėvų Zigmanto ir Juzefos (Sirutytės) Kunatų dvare 1911 m. birželio 30 d. ir buvo pakrikštytas šalia Šetenių esančioje Šventybrasčio bažnyčioje. To paties miestelio kapinėse yra palaidoti jo seneliai iš motinos pusės – Siručiai. Nuo 1960 m. gyveno ir kūrė Berkeley mieste, ilgą laiką dėstė Kalifornijos universitete. Nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio vidurio jis gyveno Krokuvoje. Ten ir mirė 2004 m. rugpjūčio 14 d. Česlovas Milošas (1911–2004) 1980 metais buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija. Č. Milošo romane ,,Isos slėnis“ atsispindi jo vaikystės Šeteniuose prisiminimai, to meto gyvenimo reiškiniai, buitis, Isos (Nevėžio) slėnio gamtos grožis, atskleidžiama bręstančio žmogaus dvasinė savijauta. Unikalus upės slėnio grožis Šeteniuose išliko iki poeto grįžimo. Bendrovė ,,Lifosa“ skyrė lėšų ir Baltasis svirnas buvo atstatytas kaip nedidelis konferencijų centras. Čia įrengta ekspozicija, skirta Č. Milošui, Nevėžio slėnis papuoštas skulptūromis, vaizduojančiomis jo romano ,,Isos slėnis“ personažus bei skirtos jo kūrybai ir Šeteniams. Dabar Česlovo Milošo rezidencinis konferencijų centras priklauso Vytauto Didžiojo universitetui, dėl lankymosi tartis nurodytu telefonu.

 

Šeteniai, Vilainių seniūnija, Kėdainių rajonas

Tel.: +370 688 25375

 

Kėdainių turizmo informacijos centras