Apmeklēšanas vietasPlatelių dvaro sodyba

Plungės r.

Platelių miestelis yra įsikūręs vakarinėje Platelių ežero pusėje. Miestelis iki XVII a. pab. buvo įsikūręs Šventorkalnio pusiasalyje, kurį su Platelių ežero Pilies sala ir joje stovėjusiomis pilimis jungė medinis tiltas. Nuo XVII a. pab. Platelių miestelis pradeda kurtis naujoje, dabartinėje, vietoje.

XVIII a. pab. Plateliai atiteko privačion prancūzų grafų Šuazelių nuosavybėn. Jie dvarą valdė iki 1940 m.

Sodybos planinėje struktūroje, kuri pradėjo formuotis XVII a. pab. ryškios dvi pastatų koncentracijos: šiaurinėje dvaro sodybos dalyje – centrinė pastatų grupė (rūmai, ledainė, oranžerija, oficina), vakarinėje ir pietinėje dalyje – dvaro sodybos ūkinių pastatų koncentracija. Rūmai 1943 m. sudegė. Išliko 6 dvaro pastatai. Išlikusių pastatų architektūrai būdinga XIX a. II pusės liaudies architektūros tradicijos (kluonas, kumetynas, oficina), neogotikinių formų interpretacija (svirnas), istorizmo laikotarpio ,,plytų stilius” (arklidė). Išlikę pastatai pritaikyti šių dienų reikmėms: Platelių dvaro svirne veikia istorinė-etnografinė, gamtos ekspozicijos, parodų salėje organizuojamos parodos. Buvusiose dvaro arklidėse įkurtas Užgavėnių muziejus. Buvusiame rūsyje atidarytas amatų centras, kluone - kultūros namai.

1999 m. gegužės 31 d. architektūrinę, kraštovaizdinę vertę turinti XIX a.–XX a. pr. Platelių dvaro sodyba įtraukta į Lietuvos nekilnojamų kultūros vertybių registrą.

Platelių dvaro parkas įkurtas XIX a. šiek tiek į rytus žemėjančioje 6,2 ha teritorijoje. Dvaro sodas – 3,5 ha. Nors parkas ir nedidelis, bet savo reljefu ir augmenija atspindi Platelių apylinkių kalvotą ir turtingą želdynais kraštovaizdį. Parke auga keli gamtos paminklais paskelbti medžiai.


This town started to be mentioned from the 15th century in historical sources. At that time, Plateliai Manor, the settlement and the church stood on the Šventorkalnis peninsula, while at the end of 17th century they moved to the current location. In 1792, Plateliai was granted the Magdeburg rights and obtained a coat of arms.

Plateliai Manor Homestead. Until the end of the 18th century, Plateliai Manor was a property of the Grand Duchy of Lithuania, while later, up to 1940, it used to belong to the family of Choiseul-Gouffier, French counts. In the 19th century, Sofija Tyzenhauzaitė de Choiseul-Gouffier used to live and create here, who was the first woman-author in historic Lithuania who wrote in French. Under Choiseul rule, Plateliai Manor used to be an important centre of Žemaitija’s culture, politics and economy.

Plateliai Manor Homestead of 19th century – the beginning of 20th century, being an object of architectural and landscaping value, together with the survived buildings (a threshing barn, servant’s quarters, stables, a granary and a cellar) and the park is a state-protected cultural valuable. Wooden buildings of the Manor were burnt during the World War II (in 1943). Part of these buildings are under restoration and will be adapted to meet public needs. In the building of former stables, a display of Shrovetide masks is offered, in the granary of the Manor – exposition of the Žemaitija National Park and an exhibition hall are located, in the cellar – Centre for Crafts, while in the threshing barn – the House of Culture.

Didžioji g., Plateliai, Plungės r. sav.

Koordinatės 363931, 6213816 (LKS) arba 56.039017, 21.816312 (WGS)

El. p. turizmas@plunge.lt