Odwiedzone miejsca“Girios aidas” - miško muziejus, mokymo ir informacijos centras

Druskininkai

Muziejus įkurtas 1971 m. Originalios architektūros namelyje bei jį supančiame miške eksponuojami meniniai medžio drožybos, kalvystės, keramikos, gintaro darbai, retos Lietuvos medžių rūšys, skamba miško paukščių balsai. Profesionalūs menininkai, tautodailininkai iš visos Lietuvos organizuoja plenerus, kūrybines stovyklas.

Darbo laikas: trečiadieniais – sekmadieniais 10.00–18.00 val.

MIC „Girios aidas“ esančios nuolatinės ekspozicijos pasakoja apie šio krašto gamtą, paukščius, vabzdžius, žvėris, augalus. Štai teksi kurtinys, žvalgosi jerubė, skrenda išdidus jūrinis erelis. O čia – ežiukas, kurapka, vilkas pilkas...

Ar visus juos pažystate? Ar pažinsite juos sutikę girioje?

Štai taip susitinkame su mišku - muziejuje. Čia kvepia medis, akį džiugina drožiniai. Būtinai užeikite į „Girios aidas“, viską pamatykite, sužinokite.

MIC „Girios aidas“ įkurtas 1971 m. miškininko A. Valavičiaus iniciatyva. „Girios aidas“ pristatomos teminės parodos, meniniai medžio darbai, miško žvėrių trofėjai. Mokymo ir informacijos centre organizuojami mokymai, seminarai, įvairūs proginiai renginiai, autoriniai kūrybinių darbų pristatymai.

Viena svarbiausių muziejaus sričių – visuomenės supažindinimas su gamtos vertybėmis, gamtos mokslo sričių propagavimas, visuomenės supažindinimas su mus supančia gyvąja gamta, žinių apie gyvūnijos tarprūšinius bei vidurūšinius santykius, santykius su aplinka perteikimas, supažindinimas su Lietuvos gyvūnų faunos rūšine sudėtimi, retomis bei nykstančiomis gyvūnų rūšimis.

MIC „Girios aidas“ parke susipažinsite su dekoratyvinėmis medžių rūšimis, pasigrožėsite medžio skulptūromis, pailsėsite nuo triukšmo, grynu pušų oru pakvėpuosite tam įrengtose atokvėpio aikštelėse, vaikai pažais vaikų žaidimo aikštelėje.

 

ISTORIJA IR EKSPOZICIJOS PRADŽIA

Pirmosios medinės skulptūros Druskininkuose prie „Girios aido” miško namų buvo pastatytas 1976 metais. Tuo metu buvęs pradedantis medžio drožėjas, dabar Respublikinės premijos laureatas Antanas Česnulis išsikobė populiaros lietuvių pasakos “Eglė žalčių karalienė” veikėjus – motiną Eglę, jos sūnus Ąžuolą, Uosį, Beržą ir dukrą Drebulę. Kai šios skulptūros buvo sustatytos prie pasodintų gyvų medžių – čia atvykę žmonės pradėjo geriau suvokti gilią pasakos miškininkišką prasmę. Netrukus čia buvo pastatyta žalčio  Žilvino skulptūra, iš mėlynai žydinčių gėlių  įrengta “jūra”. Kiemelyje stove A. Česnulio sukurtas Želdintojas ir Nykštukas, V. Budrio skulptūrinis suolelis.

Atgimstant Lietuvai 1989 metais gegužės mėnesį čia surengtame medžio drožėjų seminare dalyvavo daugumoje vietiniai meistrai, dalis jų čia įgijo pirmąją medžio drožimo patirtį. Per porą savaičių buvo išskobta nemažai ąžuolinių skulptūrų. Jas sustatėme miške suprojektuotame take ir tematinėse aikštelėse.

Miško priešgaisrine tema Vytautas Dabrukas sukūrė gaisrininkų patrono šventojo Florijono skulptūrą, o Zigmas Ramanauskas – Agotos skulptūrą. Jos abi stovi priešgaisriniame take.

Medžioklės tema originalų triptiką (Medžiotojas, Šerėjas, Paukščių globėjas) sukūrė tautodailininkas Antanas Česnulis. Vitas Budris padarė Meškų suolą su stalu – medaus bačka. Vienintelis iš kitur atvykęs (vilniškis) tautodailininkas Pranas Petronis padarė einančią Mešką ir Girinį. Takų kryžkelėje stovi tautodailininko Balio Dabruko 2 nykštukai.

Tautinio atgimimo aikštelėje šalia įrengto akmeninio aukuro stovi Aleksandro Tarabildos Miško rūpintojėlis, ant akmenų paguldytas Tauro Česnulevičiaus Verkiantis Nemunas vaizduoja mūsų upių tėvo ekologinę katastrofą. Čia yra ir pradedančiųjų drožėjų Sauliaus Bartainio Apuoko suolelis, Algirdo Valavičiaus Atgimimas ir Sąjūdžio metinių kryžius.

Nuo klėties mišku padaręs puslankį Skulptūrų takas lankytojus vėl atveda į  „Girios aido”  miškininkų kiemelį. Netoli Miško teatro stovi Vytauto Akstino Grybautojas prisidengęs musmirės stogeliu.

Atgimimo parko pakraštyje jau stovi Vyganto Širvinsko   „Gerbi gamtą – gerbi save“.

Tokia skulptūrų tako kūrimo pradžia.  Skulptūrų take 1990 metais pašventintas Kryžius, Miško rūpintojėlio, šv. Florijono ir Agotos skulptūros. Takas su jaukiomis miško aikštelėmis tapo mėgstama tautinių renginių vieta ir teikia žmonėms dvasinę atgaivą.


 

MIC „Girios aidas“

M. K. Čiurlionio g. 102, 66151, Druskininkai

Tel.: +370 313 53901, +370 615 17266
aidas@dmu.lt
http://www.dmu.lt/