Odwiedzone miejscaLietuvos nepriklausomybės paminklas „Lituania Restituta“

Ukmergė

Dabartinis Lietuvos nepriklausomybės paminklas „Lituania Restituta“ yra kopija paminklo, pastatyto 1930 m. pagal Liudo Truikio projektą. Betoninis paminklas yra stačiakampio plano, vertikalus, susidedantis iš pusapskritiminio laiptuoto postamento ir į viršų smailėjančios obelisko pavidalo viršutinės dalies. Paminklo fasadinėje dalyje, pusapskritiminėje arkoje, matyti įgilintas horeljefas, virš jo – įrašas „LITUANIA RESTITUTA“, o abipus – du aukurai, kylantys iš postamento. 1951 m. Lietuvos nepriklausomybės paminklas buvo nugriautas ir obelisko dalys užkastos čia pat – aikštėje. 1989 m. kovo-balandžio mėn. paminklo dalys buvo atkastos, o 1990 m. vasario 16 d. atidengtas jau atstatytas paminklas. Paminklo aukštis – 16,70 m., svoris – apie 550 t. Ant paminklo esantys įrašai skelbia: „Šis laisvės paminklas pastatytas Vilkmergės visuomenės aukomis 1930 Vytauto Didžiojo metais paminėjimui 12 metų Lietuvos nepriklausomo gyvenimo sukaktuvių. Pastatytas rupesčiu Lietuvai pagražinti Vilkmergės skyriaus“; „Paminklas atstatytas pagal Vilniaus projektavimo kooperatyvo projektą. Skulptorius E. Varnas. Darbus vykdė Ukmergės kelių statybos valdyba“; „Paminklas nugriautas stalininės priespaudos metais, ukmergiečių valia atstatytas 1990“. Tai – regioninės reikšmės istorinis, memorialinis ir dailės kultūros paveldo objektas.

Adresas: Kęstučio a. 4, Ukmergė