Kuo trumpesnis pavadinimas tuo geriau, venkite griozdiškų sakinių.


Pranešimo pradžioje turėtų būti pateikta koncentruota esmė.
Pranešimą rašykite nesudėtinga kalba, jeigu įmanoma vartokite dabartinį laiką ir veikiamosios rūšies veiksmažodžius.
Pranešimo pabaigoje parašykite įmonės kontaktus. Venkite prasminių, faktinių ir rašybos klaidų.
Pranešime turi būti atsakyta į klausimus: kas? ką daro? kodėl? kur? kada?
Galite naudoti teksto kopijavimo (Ctrl + C) ir įdėjimo (Ctrl + V) klavišų kombinacijas.

Jei bus įrašyta data, tai pranešimas bus rodomas nuo tos datos. Jei data nebus įrašyta, tai pranešimas bus rodomas po patvirtinimo. Datos formatas YYYY-MM-DD, pvz. 2024-07-17

Jei bus įrašyta data, tai pranešimas bus rodomas iki tos datos imtinai. Jei data nebus įrašyta, tai pranešimas bus rodomas visada. Datos formatas YYYY-MM-DD, pvz. 2024-07-17

Pirma nuotrauka rekomenduojama ne mažesnė kaip 900px pločio. Nuotraukos turi būti JPG, PNG arba GIF formato.Būtinai parašykite šiuos skaičius.

Kontaktinis asmuo (kontaktai nebus matomi lankytojams)


*

*

*

UAB „Saulės spektras“ pranešimų neredaguoja, o už jų turinį atsako pranešimą paskelbusi bendrovė.