Simpoziumas Malonny: Marijampolė – London – New York

2019 m. spalio 21 d.

Simpoziumo Malonny idėja gimė 2011 metų vasarą Jamaikoje, kada Ray Bartkus, Algirdas Kumža ir kiti menininkai nutarė suvienyti įvairių šalių kūrėjų polėkį bendriems darbams bei kasmet susitikti laisvos minties ir fantazijos simpoziumuose, kuriuose atsiskleistų įvairūs menai, visų pirma, dailė, architektūra ir muzika.

Visi keturi Simpoziumai vyko su ambicingais pavadinimu „Niujorkas, Londonas, Marijampolė – idėjų migracija“ ir jo trumpiniu „Malonny“.

2014 metais prasidėjęs Malonny simpoziumas sukėlė didžiulį susidomėjimą Lietuvoje ir net pasaulyje. Žmones sužavėjo idėjos originalumas ir drąsa.

Šiame projekte kartu su mūsų šalies kūrėjais dirba Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos architektai, dizaineriai, dailininkai.

Simpoziumas atneša į Marijampolę naujausias pasaulinio meno idėjas ir įtraukia šį nedidelį Lietuvos miestą į tarptautinį kontekstą. Simpoziumo metu sukurti kūriniai bei surengti forumai liudija, kad Marijampolė yra novatoriškas, nebijantis naujovių ir iššūkių miestas.

Tradiciškai Malonny simpoziumą remia Savivaldybė, JAV ambasada, LR Kultūros taryba, Arvi ir kitos Marijampolės įmonės.

Simpoziumo kuratorius ir prezidentas yra garsus lietuvis, kuriantis Niujorke – Ray Bartkus. Ray Bartkus per 25- ius savo karjeros metus kūrė iliustracijas didžiausiems JAV leidiniams – „The New York Times“, „The Wall Street Journal“, „Billboard“, „Time“, „Newsweek“, „Harper’s“ ir daugeliui kitų. Pastaruoju metu dailininkas savo kūrinius rodė asmeninėse ir grupinėse parodose Niujorke, Vilniuje, Vroclave, Vienoje, Ženevoje, Londone. Be to, šis žmogus yra sukuręs 50 litų lietuvišką banknotą.

Tekantis gyvenimas

Dailininko Ray Bartkaus kūrinys “Tekantis gyvenimas” nutapytas ant senosios Marijampolės užtvankos. Pats piešinys nupieštas atvirkščiai ir tikroji jo tvarka atsispindi tik vandenyje. Priklausomai nuo gamtos sąlygų, atspindys raibuliuoja arba yra ryškus, o kartais visai išnyksta. Menininkas tikisi, kad kiekvieną kartą praeivis čia atras kažką naujo. Šis piešinys, kaip ir mūsų gyvenimiškos dienos, kaskart vis kitoks.

The Floaing World

Artist Ray Bartkus created a ”Floating World” mural on the wall of the Marijampolė Old Dam building. The mural is drawn upside down, the real perspective can only be seen in the reflection of water. Depending on weather conditions, the reflection is rippled or clear, and sometimes disappears completely. The Artist expects that each time passerby will find something new. This piece of art is like a life - different every time.

2015 m. Autorius Ray Bartkus, JAV, Bažnyčios g. 48B, Marijampolė

Arktika

Šis įspūdingo dydžio piešinys simbolizuoja ledynų tirpsmą, žemės pokyčius dėl žmonių daromos įtakos aplinkai. Aplinkui išsiliejęs tirpstantis vanduo, o vidury pavaizduotas „androidas“– šių pokyčių paveiktos ateities žmonijos simbolis.

Arctic

This impressive size mural symbolizes the melting of glaciers, changes of the earth due to the impact of human interventions on the planet. In the mural we can see melting water all around and the „android” in the middle - the symbol of the future humanity affected by these changes.

2017 m. Autorius Ieva Martinaitytė-Mediodia, JAV, Poezijos parkas.

Povandeninis laivas

Dailininkas teigė, jog pažvelgęs į tilto koloną iš karto šioje vietoje įsivaizdavo iškylantį povandeninį laivą. Taikiame, ramiame pastoralinio miestelio peizaže militaristinis objektas byloja apie dramatišką regiono praeitį istorijos sūkuriuose, taip pat perspėja apie ateityje glūdinčius pavojus. Laivo fragmentuose matomi dailininko inicialai (RB) ir nutapymo metai (2016).

Submarine

According to the artist - he immediately imagined the submarine instead of the bridge column. In peaceful, calm scenery of the pastoral town, the militaristic objecthighlights the conflicts of the past in the region, and also warns of future threats. You can find the initials of artist (RB) and the year when mural was done (2016) on the fragments of ship.

2016 m. Autorius Ray Bartkus, JAV, Poezijos parkas.

Vartotojiškumas

Philip Grisewood iliustracijose naudoja įvairius metodus, kuriuos jis sukūrė per daugelį metų eksperimentuodamas su skirtingomis žiniasklaidos priemonėmis. Šis darbas reprezentuoja šiuolaikinį vartotojiškumą piešinyjesimbolizuojamas greitasis maistas, nuolatinis žmonių skubėjimas, lėkimas, nematymas, kas vyksta aplinkui, miestų tarša ir žala aplinkai. Išryškinamas angliškas terminas “VOID”, kuris šio piešinio kontekste reiškia tuštumą, vakuumą, nieką. Vieta pasirinkta simbolizuojant vartus iš vartotojiško gyvenimo į visiškai kitą pasaulį perėjęs tiltą žmogus patenka į meno oazę, ramybę ir kitokią kultūrą.

Consumerism

Philip Grisewood is an illustrator who uses various techniques created by the artist through the years experimenting with different textures and methods of the media. This art work is dedicated to consumerism - the painting is a symbol of fast food, permanently busy lives, not seeing what's going on around, urban pollution and environmental damage. The English term "VOID" is highlighted as in this mural its' meaning is emptiness, vacuum, nothing. The place is chosen to symbolize the transition at the gates of a consumer life, to a completely different world - is a bridge to an art oasis, calmness and different culture.

2015 m. Autorius Philip Grisewood, Anglija, Poezijos parkas.

Emocijų peizažas

Piešinys vaizduoja suglamžytą popieriaus lapą, jo briaunas. Suglamžius popierių, jo nebeįmanoma visiškai ištiesinti, jis dažniausiai būna išmetamas kaip nesėkmingas bandymas, tačiau nesėkmės gali atverti naujus kelius, kur kas įdomesnius, nei planuota. Kitos žalos formos psichologinės, istorinės ar geologinės taip pat gali būti nebeatitaisomos. Tam tikrą laiką ši žala gali išlikti nepastebima, tuo pat metu suteikdama formą matomai realybei.

Landscape of Emotions

This wall painting is based on a piece of crumpled paper. Many Tints of grey, black and white match facets in the damaged paper. The pattern resembles a cross-section of granite or other crystalline rock, the starting point is something quite fragile. A crumpled piece of paper is usually thrown away, considered a failure. But often mistakes can open up new pathways. The „wrong” way may turn out to be much more interesting than the original, intended destination. The damage done to a piece of paper is irreversible, therefore it's impossible to make it smooth again once it's been crumpled. Similarly, other forms of damage, psychological, historical or geological, may also be impossible to repair; they remain hidden while at the same time giving shape to the visible landscape.

2016 m. Autorius Rachel Price Bacon, JAV, Laisvės g., Marijampolė.

Šv. Jurgis ir Etiopijos karalius

Šį paveikslą paskatino sukurti iš Marijampolės herbo atpažįstamas Šv. Jurgio atvaizdas – akivaizdi gėrio pergalės prieš blogį metafora, kuri yra bendra tiek Lietuvoje, tiek Etiopijoje, tiek Jamaikoje. Čia vykusio Rastafari judėjimo menininkas Neville Garrick regio muzikos legendą Bob Marley vaizdavo kaip Etiopijos Šv. Jurgį. Simbolikai Rastafari naudojo Etiopijos vėliavos spalvas, kurios, išdėstytos kita tvarka, atsikartoja ir Lietuvos valstybės vėliavoje. Tokie atsitiktiniai elementai susijungė Eli kūrinyje.

St. George and The King of Ethiopia

Saint George slaying the dragon, a reinterpreted Christian legend, is an iconography that is recognized throughout the City of Marijampole. This same symbol has been used by Rastafarian artist Neville Garrick depicting Reggae legend Bob Marley as an Ethiopian St. George. This apparent metaphor for good conquering evil is shared from Lithuania to Ethiopia and Jamaica. Additionally, the Rastafarian movement uses the Ethiopian flag's color sequences as their own color symbols. Interestingly the same flag colors, albeit different color sequence is that of Lithuania's. It is these coincidental elements that brought forth the conversation depicted by Elysée's mural.

2016 m. Autorius Eli Elysee, JAV, Laisvės g. 30, Marijampolė.

iUrvo sienos piešiniai

Šiuo piešiniu siekta atkreipti visuomenės dėmesį į vis labiau globaliame pasaulyje plintančią tendenciją, kai žmonės stebi pasaulį tik per savo išmaniųjų įrenginių ekranus.Kūrinyje vaizduojamuose telefonų ekranuose realybė atspindima iš vaizdo kamerų, pritvirtintų prie kiekvieno žmogaus galvos. Autorius skatina susimąstyti ir pradėti keisti savo gyvenimus.

iCave Paintings

These three different murals show us the main problem and trend at the moment. People see the world through their smart devices, where reality is reflected through video cameras attached to their heads. The author encourage us to start making changes in our life.

2015 m. Autorius M. K. Estabrook, JAV, Laisvės g. 28C, Marijampolė.

Gyvenk dabar, mirk vėliau

Paveiksle vaizduojama iš logotipų sudaryta kalba. Pagrindinis akcentas matomi žodžiai “Live for Now, Die for Later” (“Gyvenk dabar, mirk vėliau”). Menininkė norėjo, kad žmonės praeidami pro šį paveikslą turėtų apie ką susimąstyti, todėl pasirinko atvaizduoti mirties ir gyvenimo kontrastą, kuris sukuria stiprius pojūčius. Paveiksle galime įžvelgti delnus, laikančius vandens lašą, simbolizuojantį gyvybę.

Live For Now, Die For Later

The painting is like a language made up from different logotypes. The phrase on the left - "Live for Now, Die for Later" is the main statement of this painting. Vandana wanted to create something different, which would force everyone to stop and think about life. The contrast of death and life creates very strong feelings. You can also see hands, holding the drop of water, which is also the symbol of life.

2015 m. Autorius Vandana Jain, JAV, P. Butlerienės skg., Marijampolė.

Pizza Umbrella

Šis piešinys linksmas, spalvingas ir puikiai atitinka pastato formą jame vaizduojamas skėtis, po kuriuo lyja lietus. Skėčio pagrindą sudaro autorių mėgstamiausias patiekalas pica, o pats vaizdas, susijęs su autorių gimtąja Ohajo valstija, suteikia galimybę pažvelgti į vietinę jūros pabaisą “Bessie”, gyvenančią Erie ežere. Šio piešinio autoriai norėjo nuostabiems Marijampolės miesto žmonėms padovanoti ne tik trupinėlį gražaus savo gimtojo krašto gamtovaizdžio, bet ir palikti dalelę savęs.

Pizza Umbrella

The initial approach was to utilize the building's shape when developing the artist concept. They had a lot of fun sketching potential ideas, and ultimately landed on an umbrella raining from inside. The umbrella is made of the artists' favorite food, Pizza. The portal takes them back to their home State of Ohio, and provides a look at the local sea monster "Bessie", who lives in Lake Erie. The Mountains are there to keep a an eye on the land below and provide some nice scenery for the wonderful people of Marijampole.

2014 m. Autoriai The Bubble Process: Sean Higgins ir Nicholas Rezabek, JAV, V. Kudirkos g. 20, Marijampolė.

Kačių sienelė

Meg Regelous kūryba pasižymi individualių detalių sureikšminimu, kurių visuma sukuria žavingą įspūdį. Atvykusi į Marijampolę, išgirdusi jos istoriją ir Kačių kiemelio legendą, ji pakeitė savo kūrinio viziją ir nutapė dar daugiau kačių ir paukščių, simbolizuojančių Marijampolės miesto istorijos fragmentus apie miesto grafienės P. Butlerienės meilę katėms.

The Wall of Cats

M. Ragelous's works can be characterized by magnifying small and individual details, which at the end creates fascinating view. However, she changed her idea after seeing Marijampolė and hearing the story about the square of cats. Before hearing the story, she imagined some kind of mystic characters on the wall, but afterwards she drew cats and birds to depict fragments of the history of Marijampolė and the Countess Butlerienė love for cats .

2017 m. Autorius Meg Regelous, JAV, P. Butlerienės kačių kiemelis, Marijampolė.

Praskrendantys paukščiai

Ant tvoros pritvirtinti metaliniai paukščiai laukia saulėtos dienos, nes tuomet nuo medžių nusidriekia šešėlis ir atrodo, jog paukščiai tupi ant šakų.

The Flying Birds

The metal birds are waiting for a sunny day while hanging out on top of the fence. You can see shadows as the sun reaches them and creates an illusion that they are actually hanging on the branch.

Šviesos instaliacijos miesto aikštėje

Lietuvių išeivijos menininko Ray Bartkaus ir Niujorko šviesos dizainerio Kacper Dolatowski sukurta inovatyvi šviesos instaliacija atgaivino Marijampolės centre esančią J. Basanavičiaus aikštę. Šis kūrinys pagyvina ne tik čia vykstančius renginius, bet ir kiekvieną vakarą sukuria išskirtinę atmosferą.

Light Installation in the City Center

The artist Ray Bartkus and light designer Kacper Dolatowski from New York, created an innovative lighting installation, that enriches and animates J. Basanavičius square in the center of Marijampolė. This work not only enhances events taking place here, but also creates a unique atmosphere in the evening.

2016 m. Autoriai Kacper Dolatowski ir Ray Bartkus, JAV, J. Basanavičiaus a., Marijampolė.

Stotelė

Viename šio piešinio krašte dailininkas įamžino savo pagalbininkes, kitame motociklu važiuojantį dainų autorių, rašytoją ir atlikėją iš JAV Bobą Dylaną. Ši pasaulinio garso asmenybė buvo pasirinkta dėl to, kad B. Dylano giminės šaknys yra Suvalkijoje. Tvoros viduryje, šalia juodo katino ir autobusų stotelės, pavadintos simpoziumo vardu “Malonny”, nutapyta kita žinoma asmenybė kanadietis poetas, muzikantas, dainininkas Leonardas Cohenas. Pasirodo, kad ir šio ryškaus menininko giminė yra kilusi iš Suvalkijos. R. Bartkus šią kompozicijos dalį pavadino “L. Cohenas laukia autobuso į Vilkaviškį”. Šiame piešinyje galima atpažinti ir “Malonny 1” metu Ray Bartkaus sukurto visų pamėgto, tačiau jau sunaikinto piešinio “Vaiduoklių namas”akcentą.

Bus Stop

On the right side of the wall the artist depicted his remarkable assistants from Marijampole, without whose help he would never been able to finish the mural. The left side of the wall is dedicated to famous US singersongwriter Bob Dylan, riding a motorcycle. In the middle of the wall sitting on a bench and waiting for the bus to Vilkaviskis is another world famous singer-songwriter Leonard Cohen. Both Dylan's and Cohen's family roots reach back to this part of the world, called Suvalkija. The alien playing cello is settled here from another beloved mural by Ray Bartkus "Alien Symphony" created during Malonny 1 and unfortunately destroyed.

2017 m. Autorius Ray Bartkus, JAV, J. Basanavičiaus a. 3, Marijampolė.

Pulkas

Menininkas Will Teater žinomas tarptautiniu mastu savo kūrinių šiuolaikiškumu, kitoniškumu. Autorius savo kūriniuose naudoja turtingas ir sudėtingas žiniasklaidos tradicijas. „Pulkas“ skirtas atvaizduoti pojūtį, tarsi žiūrovas stovėtų paukščių pulke. Kompozicija sukuria žiūrovui įkvepiančią patirtį tiek kompozicijos perspektyvoje, tiek masto požiūriu. Menininkas stengėsi atkreipti dėmesį į tai, ką simbolizuoja paukščiai. Balandžiai – taikos simbolis.

Flock of doves

Will Teather is internationally known for creating artworks that are both refreshingly contemporary, otherworldly and rooted in the medium’s rich and complex traditions. “Flock” is intended to depict an impossible viewpoint, as if the viewer is stood in the middle of a flock of birds. The composition creates an immersive experience for the viewer through both the perspective and scale of the composition. The artist has always been drawn to the sense of spectacle associated with birds and their inherent symbolism, with doves being a symbol of peace.

2018 m. Autorius Will Teater, JAV, P. Butlerienės kačių kiemelis, Marijampolė.

Langai

Menininkas prie esančių pastato langų jų čia nupiešė dar daugiau taip norėdamas namo gyventojams suteikti savotišką apsaugą. Namo gyventojai galės prieiti prie savųjų langų, o kiti žiūrėdami į nupieštuosius jų, galbūt, nepastebės. Šis kūrinys pieštas su mintimi vis jį patobulinti, pridėti languose dar daugiau detalių.

Windows

The artist painted more of them on the existing windows of the building in order to give the residents of the house a kind of protection. The residents of the house will be able to access their windows while others may not notice them when they look at the paintings. This piece is drawn with the idea of improving it all the time, adding even more detail to the windows. In a crowd, we become invisible. We are free to expose our true nature without fear. This can be profoundly and creatively liberating. It can also conceal, and reveal, darker natures.

2018 m. Autorius Jeff Woodbury, JAV, P. Butlerienės kačių kiemelis, Marijampolė.

Emocijų peizažas 2

Šis kūrinys „Malonny 3“ simpoziumo metu piešto kūrinio „Emocijų peizažas“ tęsinys. Tai turėtų priminti akmens fasadą ar marmurinį koridorių, bet iš tikrųjų tai suglamžyto popieriaus imitacija, parodanti liekančius randus, žymes ir nelygumus. Įsižiūrėjus į piešinį pamatysite suglamžyto popieriaus briaunas. Suglamžius popierių, jo nebeįmanoma visiškai ištiesinti. Tas pats ir su žmogumi. Paveiktas žmogus gali atsitiesti, tačiau tokios žalos formos kaip psichologinės, istorinės ar geologinės gali būti nebeatitaisomos. Šis piešinys nutapytas iš 22 spalvų tonų.

Emotion landscape 2

This work is a continuation of the work "Landscape of Emotions" drawn during the "Malonny 3" symposium. It should resemble a stone facade or a marble corridor, but in reality it is an imitation of crumpled paper that shows residual scars, marks and irregularities. When you look at the drawing, you can see the edges of the crumpled paper. Once the paper is folded, it cannot be straightened completely. Same with man. An affected person can recover, but forms of harm such as psychological, historical or geological can no longer be repaired. This drawing is painted in 22 colors.

2018 m. Autorius Rachel Price Bacon, JAV, J. Basanavičiaus a., Marijampolė.

Do what you can't

Ši žaidimų lenta simbolizuoja visiems gerai žinomą žaidimą „Gyvatės ir kopėtėlės“. Piešinys patobulintas kompiuterinių žaidimų ir kitomis detalėmis, kviečiančiomis laužyti žaidimo taisykles. Čia nupiešti žaidimų herojai simbolizuoja dvi elgesio puses: gerąją ir blogąją. Žmogeliukas, kabantis ant žaidimo kauliuko ir žaidžiantis pagal taisykles pralaimi, o skeletas, laužantis taisykles, kyla aukštyn link žaidimo pabaigos. Būtent tai ir simbolizuoja šio kūrinio pavadinimą „Do what you can‘t (liet. Daryk tai, kas negalima)“. Piešinys nupieštas ant mokyklos pastato sienos kaip atspindis šiuolaikinio, dažnai maištaujančio jaunimo, norinčio laužyti taisykles ir daryti tai, kas nėra galima.

Do what you can't

This game board symbolizes the well-known game "Snakes and Ladders". The drawing is enhanced with computer games and other details inviting you to break the rules of the game. The game heroes depicted here represent two sides of the behavior: the good and the bad. The guy hanging on the dice and playing by the rules loses and the skeleton breaking the rules rises up towards the end of the game. This is exactly what the title of this piece is, "Do what you can't." The painting is painted on the wall of a school building as a reflection of a modern, often rebellious youth who wants to break the rules and do what is not possible.

2018 m. Autorius Ignas Vieversys, Lietuva, Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė.

Sklendimas minia

Šio kūrinio autorė – animatorė, kuri kūrybos procese visada galvoja apie judesius. Autorė šiam piešiniui pasigamino popierinę lėlę, kurios pagalba galėjo keisti vaizduojamo žmogaus kūno padėtį ir judesius. Piešinyje matomas žmogus sklendžia minia, iššokant iš jos ir vėl grįžtant atgal. Jo judėjimas minioje ir minios perleidimas yra metafora mūsų gyvenimo aspektams kaip socialinėms būtybėms. Tai vaizduoja savotišką žmonių bendravimą tarpusavyje.

Crowd Surfing

The mural Crowd Surfing references an animation work I made. In making animation I am always thinking about how movements are made. I began to trace the paper puppets to study the movements of the puppets and the drawings resemble the drawing you see in this mural.

When people are crowd surfing they pop up from the crowd and are carried by the crowd and fall back into the crowd. Their movement in the crowd and being carried by the crowd is a metaphor for aspects of our life as social beings.

2018 m. Autorius Ianthe Jackson, JAV, P. Butlerienės g. 18, Marijampolė.

Ceci n'est pas un mur

Šis kūrinys polemizuoja su garsaus belgų siurrealisto Rene Magritte piesiniu, kuriame realistiškai pavaizduota pypkė. Po pypke autorius uzrase “Ceci n’est pas une pipe” (liet. Tai ne pypkė), norėdamas pabrėžti, kad tai ką žiūrovas mato yra tik iliuzija sukurta dažais ant popieriaus. Ray Bartkus apvertė tokią logiką aukštyn kojomis. Jis ant namo sienos nutapė dangaus lopinėlį ir užrašė “Ceci n’est pas un mur” (liet. Tai ne siena), teikdamas, kad vaizduotė sukuria naują realybę.

Ceci n'est pas un mur

Famous Belgium surrealist Rene Magritte made a drawing of his pipe and wrote the title "Ceci n'est pas une pipe" (This is not a pipe) below the image. He wanted to emphasize that the viewer is seeing not a real pipe, just a painted illusion created on the paper. Ray Barkus turns this logic upside down. By painting the sky on the wall and naming it "Ceci n'est pas un mur" (This is not a wall), he claims that the imagination is capable of creating a new reality.

2018 m. Autorius Ray Bartkus, JAV, P. Butlerienės g. 9, Marijampolė.

Laiptai

Ray Bartkus piešdamas laiptus ir kitus erdvinius architektūrinius elementus šalia esančių tikrų laiptų ir sienų sukuria siurealistinę, išmušančia iš vėžių, erdvę. Šioje erdvėje tampa neišku kas yra tikra ir kas yra iliuzija. Tuo pačiu dailininkas kvescionuoja realybės suvokimą. Vaizduotes sukurtos vizualizacijos ir vaizdiniai keicia musu pasaulio suvokima. Vaizduotė kuria realybę.

Stairways

Ray Bartkus creates surreal distorted reality by adding painted stairways and other spatial architectural elements to the existing stairway and the wall. The artist questions the perception of reality. Mental imagery and visualization can alter how we perceive the world around us. To a large extent, the mind creates reality.

2019 m. Autorius Ray Bartkus, JAV, Laisvės g., Marijampolė.

S- Pills

Poliklinikos siena Eli pasirodė dėkinga paveikslui, kurio tema būtų kiekvieno žmogaus juntama dilema apie medikamentų būtinumą ir kartu mūsų piktnaudžiavimą jais ir priklausomybę. Niekas taip nedemonstruoja žmogaus pažeidžiamumo ir žmogaus saviraiškos kaip pražiota burna. Išsižiojama valgant, geriant, kvėpuojant, žiovaujant, rėkiant, išreiškiant nusistebėjimą ar paliepus gydytojui. Vaistai ir pražiota burna šiame paveiksle simbolizuoja žmonių pažeidžiamumą ir jų priklausomumą nuo išorinių elementų.

S- Pills

The wall location at Poliklinka’s hospital site seems fitting for an image that reflects the ever-present dilemma of necessary medication, our dependency on medication, and/or our over-indulgence of medication. Nothing suggests our vulnerability and self-expression more so than an open mouth. Eat, drink, swallow, yawn, breathe, a scream, expressing awe and opening wide to a doctor’s request covers it all. The two images fused together in a symbolic way capture our nakedness and the fact that we’re not totally shielded and in total control from the external element.

2019 m. Autorius Eli Elysee, JAV, Kriaučiūno g. 2, Marijampolė.

IN.side.OUT

IN.side. OUT piešinys kalba apie mokyklą, nes mokykla vaikui – vieta, kur jis atsiskyręs nuo savo šeimos kuria savo asmenybės paveikslą išorei. Taip pat šis piešinys kalba apie patyčias – dažnas ir tepamato išorinį paveikslą, nes akys nesugeba prasibrauti iki širdies, iki trapios menininko ar genijaus sielos, iki „IN“ asmenybės klaidų. Visas gyvenimas sudarytas iš skirtingų detalių, tačiau kiekviena dalis (kartais skaudi ar iš pradžių nesuprantama), yra reikalinga, nes ji – bendra paveikslo dalis. Nuo požiūrio priklauso tai, ką žmogus mato – baltą detalę ar už jos slypinčius neaprėpiančius kosmoso, kūrybos, fantazijos tyrus. IN.side. OUT piešinys kalba apie tai, kad Tu esi tas, kuris kuria arba griauna, stato sienas ar apnuogina širdį, būna IN arba OUT pusėje.

2019 m. Autorius Radvilė Krušnauskaitė, Lietuva, Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė.

P.Š.B.

Skirtas Pranciškos Šiukaitės Butlerienės garbei.

2019 m. Autorius Ray Bartkus, JAV, J. Basanavičiaus a. 8, Marijampolė.

Marijampolės turizmo informacijos centras, VšĮ "Sveikatingumo idėjos"

Laisvalaikio naujienos

 • Metų laikai Europos parke: skirtingai atsiskleidžianti meno ir gamtos harmonija

  Įvairiais metų laikais šalia Vilniaus esančiame Europos parke nedaloma meno ir gamtos visuma atsiskleidžia vis kitaip. Įsivaizduokite pasivaikščiojimą, koja už kojos, kai akys mėgaujasi besprogstančia šviežia šakelių žaluma ir išnyrančių skulptūrų kontūrais – baltais, arba rūdžių raudonio, o krūtinėn beldžiasi naujos pradžios džiugesio pilni paukščių balsai. O kitą kartą, saulutei...
 • Paroda iš Fotografijos muziejaus galerijos keliasi į virtualią erdvę

  2020 m. kovo 11 d., švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines, Fotografijos muziejuje buvo pristatyta šią svarbią sukaktį pažyminti paroda „Laisvės tribūnoje“. Deja, dėl koronaviruso pandemijos ir netrukus paskelbto karantino paroda tetruko vos vieną dieną. Vis dėlto, prisiminti prieš 30 metų Šiauliuose išgyventas emocijas bei akimirkas bus galima neišeinant iš...
 • Įdomybės Kaišiadorių rajone

  Kaišiadorys 1920 – 1939 m. buvo Trakų apskrities centru. Kaišiadorių rajonas yra pats vyriškiausias Lietuvoje, 1000-čiui vyrui tenka 944 moterys (2019 m. pradžios duomenimis). Tai viena iš dviejų savivaldybių Lietuvoje, kur vyrų skaičius viršija moterį skaičių. (Kretingos r. sav. 1000-vyrų 2019 m. pradžioje teko 952 moterys). Darsūniškis – vienintelis miestelis Lietuvoje su...
 • Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės!

  Kardinolas Vincentas Sladkevičius, 2020 m. rugpjūčio 10 d. sueis lygiai šimtas metų, kai V. Sladkevičius gimė Guronyse, Kaišiadorių r. Jis buvo jauniausias vaikas šeimoje, neteko tėvo būdamas devynerių. Mokėsi Žaslių pradinėje mokykloje, nuo 1932 m. Kaišiadorių gimnazijoje, bet paskui perėjo į katalikišką gimnaziją Kaišiadoryse. 1934 m. įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją. Ją baigęs 1939 m....
 • Lietuvos nacionalinis muziejus pristato virtualias parodas, bei įdomiausius eksponatus

  Šalyje paskelbus dviejų savaičių apribojimus, Lietuvos nacionalinis muziejus šį laiką išnaudos nuotoliniam bendravimui su lankytojais – pirmąją savaitę pradėsime labai trumpų pasakojimų ciklą, kurio metu supažindinsime su pačiais įdomiausiais muziejuje saugomais eksponatais. Taip pat dalinamės medžiaga, kurią galima pasiekti internetu. Žiūrėkite...
 • Kokius lankytinus objektus Kaišiadorių r. aplankyti būnant gryname ore?

  Mergakalnio atodanga – ši atondanga esanti prie Kauno marių (42 metrai). Nuo jos atsiveria platus vaizdas. Matosi Paukščių sala, Kruonio HAE. Vienas iš padavimų mena, kad nuo šio skardžio buvo numetamos palaido elgesio moterys. Prieš metant jos buvo įkišamos į statines, prikaltas vinių, arba į maišus, kartu su pasiutusiomis katėmis. Kita legenda byloja apie gražuolę vietinio pono dukrą,...
 • Kaimo turizmo sodybos su gyvūnais Kaišiadorių rajone

  Gyvas kalnas – čia vaikai mėgausis įvairių gyvūnų ir paukščių draugija, tėveliai atsipūs nuo darbų rutinos. Nuostabi, gyva atmosfera čia kuriama šeimos narių rankomis. Nuo vištos iki ponio. Adresas Stebeikių k. 19, Kaišiadorių r. sav. +37060356068. Plačiau Myliu kaimą – Miške įkurtoje poilsiavietėje – rančoje vaikai turės galimybę bendrauti su įvairiais draugiškais...
 • Kulinarinės kelionės Kaišiadorių rajone

  Žaslių tradicinių amatų centras. Žaslių tradicinių amatų centre organizuojamose kulinarinio paveldo edukacinėse programose galima išsikepti šakotį, žaslietiška košę, pasigaminti gomurį glostančius „švilpikus“ bei baltos karamelės suformuotus „atlaidinius“ saldainius. Vytauto g. 38, LT-56412, Žasliai, Kaišiadorių r., +37034620274,...
 • Kovo 11-ąjai skirtos parodos Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose

  2020 m. kovo 11 d. Šiaulių „Aušros“ muziejus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį kviečia paminėti kartu. Šią dieną pradeda veikti dvi naujos parodos: „Laisvės tribūnoje“ ir „Kovo 11–oji: laisvės istorijos liudijimai“. Nuo 11 iki 17 val. muziejaus padaliniai – Chaimo Frenkelio vila (Vilniaus g. 74), Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140),...
 • Antano Sutkaus fotografijų paroda „Sveikinimai iš XX amžiaus“

  M. Žilinsko dailės galerijoje, Nepriklausomybės a. 12, Kaune, Antano Sutkaus fotografijų paroda „Sveikinimai iš XX amžiaus“. „Sveikinimai iš XX amžiaus“ – tokiu įrašu savo albumus mėgsta pasirašinėti vienas ryškiausių ir svarbiausių Lietuvos fotografų Antanas Sutkus (g. 1939). Pirmoji tokio dydžio A. Sutkaus paroda Kaune išsiskiria iki šiol dar nematytų...
 • Ar jau buvote Blindos aikštėje?

  Aplankę Trakus atraskite ir Mažuosius Trakus. Taip neretai pavadinami Kaišiadorių rajone tarp trijų ežerų išsidėstę Žasliai. Žaslių miestelio vardas dažnai minimas Lietuvos istorijoje. Žasliai susiję su Lietuvos metraštyje užrašyta legenda apie lietuvių kilmę iš romėnų. Mirus Romos kunigaikščio Palemono palikuonio kunigaikščio Kukovaičio motinai Pajautai, sūnus padaręs stabą jai atminti ir...
 • Jubiliejinė Danutės Kvietkevičiūtės tekstilės darbų paroda

  V. K. Jonyno namuose-galerijoje, Turistų g. 9, Druskininkuose, Jubiliejinė Danutės Kvietkevičiūtės tekstilės darbų paroda. Parodoje eksponuojami 8–9 deš. sukurti tekstilės darbai. Ausdama gobelenus autorė perteikia savitus išgyvenimus, autentiškas savosios būties interpretacijas. Kaip teigia tekstilininkė: „Nuostaba ir žavesys Dievo sukurtu pasauliu nulėmė gobelenų...
 • Laivo nuoma iš Mingės, su maitinimu ir nakvyne krante

  UAB JOVILA - laivų turizmo agentūra įsikūrusi Pamario krašte, teikianti visas laivų turizmo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Mūsų profesionalių konsultantų komanda, padės Jums sukurti nepamirštamą šventę laive, kurioje pasirūpinsime Jūsų maitinimu, gėrimais, šventine nuotaika, o sustojus krante - aktyviomis pramogomis Jūsų kolektyvui! Teikiame nakvynės paslaugas Pamario krašte....
 • Stanislovo Glinskio tapybos darbų paroda „Kelias“

  Paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16, Kaune, Stanislovo Glinskio retrospektyvinė tapybos darbų paroda „Kelias“. S. Glinskio kūrybinis kelias prasidėjo septintajame dešimtmetyje. Pradžia žymi daugiau kūrybinio žanro, formos ir stiliaus paieškas. Šiuo laikotarpiu susiformuoja individualus S. Glinskio kūrybos braižas: tamsūs koloritai, minimalistinė raiška, vaizduojamojo...
 • 11-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „MATMUO“ Kėdainiuose

  Vasario 28 d., 17 val. Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje bus atidaroma 11-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „MATMUO“ Daugiau nei šimtas dalyvių iš beveik dvidešimties pasaulio šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Ukrainos, Japonijos, Malaizijos ir kt.) gvildena asmeninį santykį su nustatytais matais, standartais,...